Değişiklik Yönetimi

Otomotiv sektörü başta olmak üzere Değişiklik Yönetimi, değişim yönetimi sürecinin takip edilmesini sağlamaktadır. Değişiklik Yönetimi’nin ilk aşamasından son aşamasına kadar bütün süreç yönetilmektedir.

• Müşteri odaklı yapısı ile süreç değişikliği, tedarikçi değişikliği, ürün değişikliği, çevre değişikliği gibi değişikliklerin sistem üzerinden yönetilmesine imkân sunar.

• Değişiklik tipine göre form yapısı kurgulanabilir.

•Uygulanan form yapısı ve alanlar esnek yapısı ile QDMS entegre edilebilir.

• Statü ve akış yapısıyla onay mekanizması kurulur. Böylece kişilere belirtilen sürede işlerinin yapılması sağlanır.

• Değişiklik sürecinde yapılması gereken faaliyetlerin döf ve aksiyonlar üzerinden takibi sağlanabilir.

• Doküman üzerinde değişiklik yapılması durumunda doküman seçimi yaparak doküman sahibine revizyon talebi gönderilebilir.

• Değişiklik formu üzerinden risk seçimi yapılır ve ilgili risk formuyla ilişkisi kurulur. Böylece riskin gözden geçirilmesi sağlanır.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin