Presimsan

1978 yılında temelleri atılan Presimsan, ağır ticari araç sektöründe, ürün çeşitliliğine müşteri talepleri doğrultusunda sürekli yeni ürünler katarak, bugün geldiği noktada, kullandığı teknoloji, ürün kalitesi, tasarım gücü ve ulaştığı büyüklük ile derin çekme, pres baskı ve kaynaklı çelik üretiminde sektöründe Türkiye ve Avrupa’nın öncü firmaları arasındadır.

Geleceği şekillendirmek için kurulan iyi bir yönetim sistemiyle, müşteri ve insan merkezli olmakla, teknolojiyi yakından takip ederek, bir dünya şirketi olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

Uygulanan Projeler

  • Netsis ERP
  • Sahadan Veri Toplama ile
  • Netsis entegrasyonu
  • El terminali ile Depolar arası
  • Transfer işlemleri
  • E-Devlet dönüşümleri
  • eBA – Satış, IK, Satınalma
  • Qlik Sense
  • El Terminali ile Sevkiyat

Problem ve Çözüm:

ERP ‘ye geçiş sürecinde, proje ekibi ile birlikte detaylı kavramsal analiz çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede, kavramsal tasarımın oluşturulması, analiz-uyarlama çalışmaları, kodlama, ekran tasarımları, testler ve kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilerek uygulama canlıya alındı. ERP tarafındaki tüm modüllerin etkin ve doğru kullanılabilmesi adına, işletmedeki tüm bölümlerin doğru verileri doğru zamanda girebileceği bir yapı oluşturuldu. Böylelikle tüm iş süreçlerinin doğru ve aksamalara mahal vermeden yürüyebileceği bir yapı kuruldu. Satın alma ve satış siparişlerin doğru yönetilmesi sağlandı. Reçete, operasyon, rota ve MRP kurgusunun sağlıklı kurularak doğru planlama yapılabilmesi sağlandı. Giriş Kalite, Proses kalite ve Final kalite kayıtlarının yapılması, izlenebilirliğin raporlanabilmesi sağlandı. Bordro, finans ve muhasebe süreçleri daha rahat, kontrol edilebilen ve hataları engelleyecek bir yapıda yürüyebilecek hale getirildi.

MRP sonucu açılan iş emirlerinin, kâğıda gerek kalmadan sahaya online ekranlara indirilmesi sağlandı. Barkodlu sistemler ile sahadan üretim verileri alınarak, Netsis tarafına otomatik aktarılması sağlandı. Böylelikle hangi ürünün üretiminin ne aşamada olduğu bilgisine hızlıca ulaşılabilmesi sağlandı. Üretim süreleri, personel verimlikleri raporlanabilir hale geldi. Bölümsel ve yönetimsel raporlamalar yapılarak, doğru analiz yapma ve karar verme tarafında fayda sağlandı. El terminalleri ile depolar arası transfer işlemlerinin, doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sağlandı. Bu transferlerin Netsis ile entegrasyonu yapıldı.

E-Devlet çözümleri ile E-Fatura E-Defter uygulamaları başarılı bir şekilde devreye alındı.

Satış tarafında; dönemsel olarak fiyat listesi oluşturma işlemleri manuel Excel’ ler üzerinde yoğun emek sarf edilerek yapılıyordu. Her fiyat yenileme dönemi öncesinde, haftalar sürecek şekilde her müşteri için ürünlerin excel sayfalarındaki maliyet detayları gözden geçirilme, operasyon ve malzeme fiyatları güncellenerek, yeni fiyatların belirlenmesine çalışılıyordu. Bu süreç hataya çok açık ve aşırı zaman harcanan bir yapıydı. eBA platformunda geliştirilen uygulama ile, Netsis ERP yazılımı üzerinden Müşteri, Ürün, Reçete bileşen ve operasyon entegrasyonları kuruldu. Ürün fiyatını belirleyen unsurlar için, yeni fiyat dönemine ait hammadde, bileşen fiyatlarının, genel üretim yönetim giderlerinin, kur bilgilerinin tanımlandığı ekranlar oluşturuldu. Tek tuşla, müşteriye satılabilen ürünler için yeni dönem maliyetleri ve kar oranları dikkate alınarak satış fiyatları oluşturulması ve müşteriye gönderilebilmesi sağlandı. Ürün, müşteri ve dönem bazlı fiyat karşılaştırmaları yapılabilir hale gelindi.

IK tarafında; özlük takipleri, izin yönetimi, fazla mesai yönetimi, dış görev takibi, deneme süreci yönetimi, eğitim takibi gibi kâğıt ortamında, Excel üzerinde yürüyen ve takip edilen süreçler bulunmaktaydı. Süreçlerin bu şekilde yürümesi, IK tarafında işlere yetişememe ve verimlilik kaybına neden oluyordu. Kurumsal veri oluşmaması nedeniyle süreçlerde iyileştirme yapılamıyor ve rapor alma, analiz edebilme imkânı olmuyordu. eBA platformunda geliştirilen uygulama ile, tüm bu süreçlerin dijital ortama taşınması sağlandı. PDKS ve Netsis ERP entegrasyonları sağlanarak, o yazılımlardaki verilerin eBA tarafında özlük dosyasına alınması ve klasörlerde tutulan personel özlük bilgileri ile personellere ait belge, sertifika gibi dokümanlarında arşivlenmesi sağlandı. Kâğıt ortamında yürüyen ve onay gerektiren, izin yönetimi, fazla mesai yönetimi, dış görev takibi, deneme süreci yönetimi, eğitim takibi uygulamaları ile süreçlerin dijital ortama aktarılması sağlanarak, kurumsal veri oluşması sağlandı, hız ve verimlilik artışı elde edildi.

Satın alma tarafında; tedarikçiler ile bağlantı takibi manuel Excel’ ler üzerinden yapılıyordu. Yapılan anlaşmaların durumu, bağlantıdan ne kadar kaldığı, yeni bağlantı ihtiyacı olup olmadığı çok zor yönetiliyordu. Anlık olarak bilgilere ulaşılamıyor, takip için çok zaman harcanıyordu. eBA platformunda geliştirilen uygulama ile, tedarikçiler ile bağlantı tanımlama ekranları üzerinden girişler (Excel şablon üzerinden yükleme opsiyonu da var) yapılabilir hale geldi. Netsis ERP entegrasyonu yapılarak, MRP sonrası oluşan hammadde ve bileşen ihtiyaçları eBA üzerinden yönetilerek, mevcut bağlantılarla ilişkilendirilmesi ve satın alma siparişlerinin açılması süreci oluşturuldu. Siparişlerin Netsis ERP yazılımına bağlantı bilgisi ile aktarılması sağlandı. Böylelikle, tedarikçiler ile yapılan bağlantıların durumları anlık olarak takip edilebilir ve yönetilebilir hale getirildi. Makine ve kalıp üretim tarafında; tekliflendirme ve üretim takip süreçleri manuel olarak, Excel’ lerde ve ilgili sorumlu inisiyatifinde ilerliyordu. Yeni bir makine ve kalıp talebi geldiğinde, bunun analizi maliyetlendirilmesi ve müşteriye teklif verilmesi işlemleri çok fazla efor gerektiriyor, ilgili paydaşlar arasındaki bilgi alışverişinde eksikliklere neden oluyordu. Analiz sırasında anlaşılan fiyatlardan malzeme alımının takibi etkin yapılamıyordu. Bu da sonuç olarak firmada verimsizliğe ve karlılık düşüşüne sebep oluyordu. eBA platformunda geliştirilen uygulama ile, Netsis ERP yazılımı ile entegre bir şekilde, müşteriden gelen talepten itibaren, teklif verilmesi, satın alınacak malzemelerin takibi, üretim aşamalarının takibi, ürünün sevk ve faturalama süreçlerinin yönetimini sağlayacak ekranlar ve akışlar oluşturuldu. Böylelikle manuel yönetilmesi zor olan bu süreç dijital ortama taşınmış, yönetilebilir ve takip edilebilir bir yapıya dönüştürülmüş oldu.

ERP, PDKS, eBA, Sahadan veri toplama gibi yazılımlarda oluşan kurumsal veri, ilgili yazılımlardaki standart raporlama ekranları ile istenilen ölçüde verimli kullanılamıyordu. Yöneticilerin her programa ayrı ayrı girip rapor alması, detay analizler yapması mümkün olmuyordu. Farklı yazılımlardaki bilgileri, ya da farklı yıllara ait verileri entegre ederek analizler yapılamıyordu. Excel üzerinde yapılacak efor gerektiren çalışmalar ile, hataya açık ve istenen zamanda elde edilemeyen raporlama sistemi, karar destek mekanizmasının çalışmasını yeterince desteklemiyordu. Qlik Sense yazılımı ile hazırlanan kütüphanelerde, işletmede kurumsal veri üreten tüm yazılımlardaki veriler, konsolide edilebilir şekilde anlık olarak raporlanabilir ve analiz edilebilir hale getirildi. Yöneticiler için hazırlanan kokpit ekranlar ile özet verilerden detaya ulaşılabilmesi, trend analizlerinin yapılabilmesi sağlanarak karar destek sistemini doğru yönlendirebilmesi sağlandı. Satış, Satın alma, İnsan kaynakları, Üretim ve Finans özelinde kütüphaneler geliştirildi.

Firmada sevkiyat işlemleri, sevkiyat sorumlusu inisiyatifinde ilerliyordu. Sevkiyat sorumlusu manuel takip listeleri ile, depo içerisinde ürünleri belirleyip araca yüklenmesini sağlayarak yoğun sevkiyat sürecini yönetmeye çalışıyordu. Bundan dolayı eksik, hatalı, zamansız ürün gönderimleri ile karşılaşılıyordu. Manuel olarak hazırlanan sevkiyat listesi daha sonra, Netsis ERP yazılımı tarafına manuel olarak irsaliye olarak kaydedilme işlemi yapılıyordu. El terminali üzerinde geliştirilen sevkiyat takip yazılımı ile sevkiyat süreci hızlandırılarak yaşanan hatalar büyük oranda ortadan kaldırıldı. Müşterinin teslim tarihi dikkate alınarak, depodaki ürünlerin barkodlarının okutulması ile sevkiyat listeleri oluşturulur hale geldi. Barkod okutma sırasında, ERP tarafında stok bakiye, sipariş bakiye kontrolleri yapılarak sevkiyat işleminin doğru ve hatasız yapılabilmesi desteklendi. El terminali üzerinde oluşan sevkiyat listesinin, tek tuşla Netsis ERP yazılımına irsaliye olarak aktarılması sağlandı. Böylelikle sevkiyat sürecinde hız ve verimlilik artışı sağlandı.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin