Danışmanlık

İş stratejinizi hayata geçirmek için teknoloji en önemli itici güçlerden biridir ve biz bilgi teknolojilerinin iş yönetiminize ne şekilde katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Teknik uzmanlığımız, ileri metot kullanımımız, güncel yazılım trendlerine paralelliğimiz, yenilikçi vizyonumuz ve birebir edindiğimiz tecrübemiz ile birçok seçkin müşterilerimize birçok farklı alanlarda bilgi teknolojileri danışmanlığı sunmaktayız.

Bilgi Teknolojileri danışmanlık hizmetlerimiz varolan sistemlerinizle uyumlu bir şekilde son güvenlik önlemleri ve optimizasyon teknikleri ile yönetim standartlarınıza ve olası gelecek ihtiyaçlarınıza göre gerçekleştirilir. IT projelerindeki uzmanlığımız ve proje yönetim yeteneklerimiz yıllara yayılan yazılım geliştirme tecrübemiz ile desteklenmektedir. Bilgimiz, IT ihtiyaçlarında maliyet ve kaynak etkinliğini ilk planda tutan müşterilerimize oldukça değer katar. Türkiye’nin önde gelen yazılım geliştirme servisi sağlayıcılardan biri olarak, dağıtık proje yönetimi, doğabilecek olası sorunlar, risk dağıtımı için problem çözümü ve ROI üreten IT yatırımları konusundaki uzman tavsiyelerimizi paylaşabiliriz. Teknoloji danışmanlarımız, IT problemlerinizi en ince detayına kadar analiz ettikten sonra, çözüm önerileri getirecekler ve takımınızı projenin ilk adımından son adımına kadar yönlendireceklerdir.

Danışmanlık alanlarımızı birkaç ana başlıkta toplayabiliriz.

“Enterprise Resource Planning” (ERP) türkçe olarak “Kurumsal Kaynak Planlaması” işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. Firmamızın öncelikli amacı; firma için böyle bir sisteme ne kadar gerek olduğu noktasında tespitin yapılması, sonrasında çeşitli alternatifler üzerinden analiz raporları sunulması, gerekli görüşmelerin ayarlanmasıdır yada satın alınan veya alınması için karar verilmiş ERP / MRP paketi için satıcıdan bağımsız gerekli teknik desteğin, her türlü şirketiçi eğitim ve danışmanlık desteğinin sağlanmasıdır.

Proje yönetimi, belirli bir BT projesinin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.Firmamız kurumlara; özellikle planlama aşamasında destek vermektedir. Çünkü planlama aşamasında ki hatalar projenin başarısında büyük engellere neden olabilir.

Planlama aşaması genel olarak şunları içerir:

  • ● Proje kapsamını belirlemek,
  • ● Ekip ihtiyaçlarını belirlemek,
  • ● Aktiviteler için kaynak gereksinimlerini tahmin etmek,
  • ● Aktiviteler için gerekli zaman ve maliyeti tahmin etmek,
  • ● Zaman çizelgesini hazırlamak,
  • ● Bütçeyi hazırlamak,
  • ● Risk planlaması yapmak.
  •  

Özetle genel amaç planlanan BT yatırımı için verilen yetki çerçevesinde gerekli maliyet ve kaynakları tahmin etmek ve etkili bir biçimde proje uygulamasındaki riskleri yönetmektir, sürecin belli safhalarında analiz ve ilerleme raporları sunmak.

Bilgi güvenliği, bilgileri izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir. Kurumlar ve özel işyerleri; çalışanları, müşterileri, ürünleri, araştırmaları ve finansal durumları hakkında birçok bilgi toplarlar. Bu tür bilgilerin büyük bir bölümü artık elektronik ortamlarda toplanmakta, işlenmekte , saklanmakta ve ağ üzerinden diğer bilgisayarlara aktarılmaktadır. Bir firmanın müşterileri, finansal durumu veya yeni ürün dizini gibi mahrem bilgileri, iş kaybına, yargılanmaya ve hatta iflasa götürebilecek bir güvenlik açığı oluşturabilir. Bu şartlarında firmaların daha hızlı ilerleyebilmeleri içi en önemli kaynağın “bilgi” olduğu son yıllarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu kaynağın gizlilik (Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması), kullanılabilirlik (Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması) ve bütünlük (Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olması) ilkelerini ne kadar sağladığının dolayısıylada ISO 27001 için danışmanlık verilmesi, şirket içi eğitimlerin düzenlenmesi.

ITIL, Information TechnologyInfrastructure Library sözcüklerinin ilk harflerinde oluşmuş bir kısaltmadır ve Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş servis yönetim metodolojisidir. ITIL, servis yönetimi ve sağlama süreçleri için en uygun başvuru kaynağıdır. Servis yönetimini en iyi şekilde sürdürmek için yol gösteren ve kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini ayrıntılı şekilde gösteren dünyaca kabul gören yöntemler dizisidir. Biz burada amacımız; ITIL yaklaşımının servis yönetimi süreçlerine nasıl uygulanacağı her organizasyon tarafından, organizasyonun kendi kültürüne, yapısına ve teknolojisine göre belirlenir, bu belirlemede firmaya/kuruma gereken destek ve danışmanlığın sağlanmasıdır.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin