Aunde Teknik

1984’de kurulmuştur. 1990 yılında Dünya otomotiv sektörünün önemli üreticilerinden olan Aunde Achter & Ebels firması ile ortaklık gerçekleştirilmiştir. Aunde Teknik, yurt içinde kumaş, oto koltuk kılıf imalat tesisleri ve yurt dışında da benzer yatırımları olan bir kuruluştur. Ayrıca otomotiv sektörü dışında turizm, enerji ve çimento sektörlerinde de yatırımları vardır. Dünyadaki değişim ve gelişim içinde etkin rol alacak esnekliğe sahip, firma kültürü, ürettiği mal ve hizmetlerle dünyada örnek alınan kazançlı ve lider bir kuruluş olmayı amacı olarak belirleyen Aunde Teknik’in görevi, müşteri memnuniyetini hedefleyerek çevreye ve topluma saygılı, paylaşımcı, sürekli gelişimin bilincinde, tüm dünyada kabul gören, firma ortakları içinde kazançlı mal ve hizmet üreterek değer yaratmaktır. Aunde Teknik 2015 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 200 Sanayi kuruluşu arasındadır.

Uygulanan Projeler

Problem ve Çözüm:

3. Taraf denetimleri öncesi firmalarda yaşanan doküman gözden geçirme/güncelleme, eski revizyon dokümanların kullanımdan kaldırıldığının garanti altına alınması, yayınlanan dokümanların tüm ilgili çalışanlar tarafından okunduğunun takibi…gibi kaos yaratan işleri, QDMS Entegre Yönetim Sistemi projemiz sayesinde bertaraf ettik. Aunde Teknik artık her daim denetime hazır. QDMS Öneri Modülü ve eBA ortaklaşa yaptığımız projemiz sayesinde artık tüm çalışanlar -mavi yaka dahil-, kendi sicil noları ve ortak noktalardaki kioskları/veya laptoplarını kullanarak öneri girişi, takibi ve itiraz işlemlerini yapabilmektedir.

BSC projemiz ile her yıl güncellenen Excel dosyalar ortadan kalktı, BSC (Balanced Score Card) artık verilerini SAP’den otomatik olarak çekiyor. Performans göstergelerinin takibi, hedef ve gerçekleşme durumları kurumsal yazılımlar üzerinden entegrasyon ile otomatik olarak yönetiliyor. İşletme ve Departman bazlı karneler alınıp değerlendirilebiliyor.

Firmada kullanılan kurumsal uygulamalarda (SAP, QDMS vb. ), In-House yazılım ve Excel’ lerde yer alan pek çok veri bulunuyordu. Bu veriler birbirinden bağımsız platformlarda olması sebebiyle, her programın kendi özelinde ve imkanları dahilinde raporlama ve analiz edilebiliyordu. Haftalık ve aylık toplantılar öncesinde, departmanlar rapor sunumları için çok fazla efor sarf ediyor, ilgili programlardan alınan verileri toparlayıp, düzenleyip birleştirip Pdf dokümanlar oluşturma yüküyle boğuşuluyordu. İlgili yazılımlara ait yeni rapor ihtiyaçları ve düzenlemelerinin karşılanması uzun zaman alıyordu. İstenilen tarzda analiz ve karar destek mekanizmalarını destekleyecek görsel ihtiyaçlar karşılanamıyordu. Firmanın ihtiyaç, sorun ve beklentilerini karşılayabilmek adına, üst yönetim ve ilgili departmanların yönlendirmesi ile analiz toplantıları yapıldı. Her departmanın kurumsal hafızasını oluşturan yazılımlardaki veriler, raporlar üzerinde çalışmalar yapılarak Qlik Sense kütüphaneleri oluşturuldu. Bu kütüphanelerde farklı yazılımlardaki veriler arasında ilişkiler kurularak ihtiyaçların bütünsel olarak karşılanması sağlandı. Qlik Sense server üzerinde, oluşturmuş kütüphanelerin bölüm ve firma ihtiyacına göre istenilen zaman dilimlerinde otomatik güncellenmesi sağlandı. Departmanların rapor hazırlamakla harcanan eforları ortadan kaldırılarak verimlilik artışı sağlandı. İlgili departman yöneticileri ve üst yönetim anlık olarak istenen raporlara ulaşabilmesi ve analiz edebilmesi sağlanarak, bölüm ve firma bazlı iyileştirme ve kararlar alabilmesi sağlandı. İşletme içine kurulan büyük ekranlar ile Qlik Sense üzerinde hazırlanan raporların güncel olarak gösterilmesi sağlanarak, çalışanların bilgilendirilmesi ve verimliliğin arttırılması desteklendi.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin