BEAM

Kurumlar için varlık yönetimini en verimli şekilde yapmak hayati önem taşır. BEAM ile varlıklarla ilgili tüm envanter ve bakım süreçleri tek platformda yönetilebilir. Ayrıca toplanan bilgiler ölçülebilir, raporlanabilir ve ilk günkü performansının alınması sağlanabilir. Peki, BEAM nedir? Gelin, birlikte inceleyelim.

Varlık yaşam döngüsünün tamamen dijital ortama taşınması sebebiyle “BOYS ya da BOYSWEB” diye anılmakta olan sistem, artık tamamen “BEAM” adını almış ve geniş kitlelere yayılmaya başlamıştır. Kısaca belirtmek gerekirse; BEAM Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi, çağcıl ve küresel işletmelerde kullanılan randımanlı, aynı zamanda kaliteli bakım yönetimi süreçleri ve sistemik parçaları barındıran kurumsal bakım ve kaynak planlama kültürüdür. Bu yönetim süreçlerinin etkin olarak kontrol altında tutulması, işletmelerdeki kalitenin ve verimliliğin pozitif yönde artması demektir. Bu kültürün, şirketlerdeki süreçleri pozitif yöne çevirmesi ve devam ettirmesi, bu kültürü işleyişe dâhil etmek ile gerçekleşmektedir. Türkiye’de bulunan büyük işletmelerin yanı sıra dünyadaki diğer işletmelerin de bünyesinde bu sistemi barındırdığı bilinmektedir. Kurumsal Varlık Yönetimi, şirket bünyesindeki tesislerin kronik arızalarını fark ettirme, bakım planlamalarını doğru ve hızlı yapma, yedek parça maliyetlerini takip edebilme, hizmet maliyetlerini izleyebilme, MTBF ve MTTR değerlerini düzenleyebilme ve izleyebilme, alt yüklenicileri doğru ve verimli yönetebilme gibi birçok noktayı da içermektedir.Kurumsal Varlık Yönetim sistemleri, kullanılan parça ve sistemlerin işlem süresince optimize şekilde ilerleyebilmesini, niteliklerini en üst seviyeye taşıyabilmeyi amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, süreçte karşınıza çıkabilecek ve işlevselliği etkileyebilecek maliyet ve ekonomik ihtiyaçların azaltılması da bu sistemin amaçları içinde yer alır.

Bimser BEAM Nedir?

Bimser BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi, hayati ihtiyaç ve düzenlemeleri odak noktasına alan bir araç yönetim sistemidir. Birikimli varlık yönetimi, işletmelerin bünyesinde barındırdığı her bir alt yapının tanımlanmasında ve yönetilmesinde esnek bir bağ sağlayarak çalışabilir.

İşletmeler İçin Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Yazılımı Neden Önemlidir?

İşletmeler için Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Yazılımı, ortaya çıkmış veya çıkma ihtimali olan tehlike ve hataların çözüme kavuşturulması ile öncesinde düşünülmesi gereken önemli önlemlerin belirlenip alınmasını sağlar. Bunların yanı sıra, yaşam döngüsü içerisinde bulunan varlık ve envanterlerin süreç içerisinde verimliliğini artırması ve iş ya da çalışma ortamlarının faydalarının artırılmasında da önemli bir etkendir.

Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management – EAM) sağladığınız veya satın aldığınız hizmet ve iş ürünü, sisteminizi farklılaştırarak ve riski öngörerek harekete geçen etmenleri içerisinde barındıran bir hareketlilik sağlar. Bu hareketlilikle onarım ve bakım vakti, bozukluk ve aksaklık fazlalığı gibi durumlarda yapılan işlerin bilgi durumlarını da takip edebilirsiniz.

Tüm bunlardan en önemlisi, Kurumsal Varlık Yönetimi, içerisinde bu yazılımı bulunduran tüm şirket ve kuruluşlarına varlık ağacı yapısı altında yerleşim ve maliyet merkezlerini, makine ve ekipman bilgilerini, envanter yönetim ve stok / depo program takiplerini tek bir merkezden takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimini Kimler Kullanır?

Kurumsal Varlık Yönetimi’ni Türkiye’de ve dünyada binlerce sektörden milyonlarca kuruluş, sistemleri içerisinde düzenli ve denetim altında kalabilmek adına kullanmaktadır. Barkodlu depo stok yönetim programı gibi birçok önemli ve oldukça iyi özellikleri içinde bulundurmak isteyen sektördeki orta ve büyük ölçekli işletmeler bu sistemi tercih etmektedir.

BEAM Modülleri Nelerdir?

BEAM Modülleri, Kurumsal Varlık Yönetimi içerisinde maddelere ayrılarak sizlere hangi hizmetlerin verildiğini daha kolay inceleyebilmeniz adına listelenmiş ortak semboldür. Genel olarak BEAM Modülleri;

Varlık Yönetimi, Tesis Yönetimi ve Bakımı, Malzeme Yönetimi, Personel Yönetimi, Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi, Gösterge Paneli, Mobil Uygulamalar ve Sistem, Sözleşme ve Teknik Doküman Yönetimi

Bunları sekiz ana başlık altında inceleyebiliriz. Her bir modül, kendi içinde çeşitli alt başlıklara dağılmıştır. Modüller, Birikimli Varlık Yönetimi içerisinde birbiriyle sistemsel olarak çalışan ve parça parça gibi gözükse de bir bütün olarak yönetimin içerisinde barınan eklemlerdir. Bu alt başlıklar kısaca içerisinde sahip olduğu işlevlerle aşağıdaki sıralamada incelenebilir.

1- Varlık Yönetimi Modülü: içerisinde; Varlık Ağacı / Hiyerarşi, Grafiksel Ağaç / Harita, Varlık Taşıma / Rotasyon, Varlık Tarihçe Raporu, Garanti Yönetimi, Varlık Barkod Listesi, Varlık Hedef Yönetimi, Varlık Sayım ve Duruşlar, Demirbaş Yönetimi ve Zimmet Yönetimini yer alır.

2- Tesis Yönetimi ve Bakımı Modülü; Talep Yönetimi, İş Emri Yönetimi, İş Emri Takvimi, Arıza Bakım Yönetimi, Periyodik Bakım, Tarih Bazlı Bakım, Sayaç Bazlı Bakım, Periyodik Kontroller, Kestirimci Bakım ve Grafikler ve Raporları kapsar.

3- Malzeme Yönetim Modülü; Malzeme Talep Yönetimi, Minimum – Maksimum Seviye Kontrolü, Varlıkta Kullanılan Malzemeler, Malzeme Transfer Yönetimi, Sanal Ambar Yönetimi, Hareket Görmeyen Malzemeler, Envanter Yönetimi ve Malzeme Envanter Sayımı gibi işlevleri kapsar.

4- Personel Yönetimi; ‘Kaynak Yönetimi, Vardiya Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Meşguliyet Yönetimi, Fazla Mesai Kayıtları, Kişisel Bilgiler, Eğitimler, Çalışmadığı Günler, Çalışabileceği İş Tipleri ve Bağlı Dokümanlar’dan oluşmaktadır.

5- Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi; ‘Satın Alma Talep ve Onay Yönetimi, Teklif ve Sipariş Onay Yönetimi, Malzeme Varlıklaştırma Yönetimi, Teslim Tesellüm Malzeme Girişleri ve Tedarikçi Değerlendirme Yönetimi ile ilgilenmektedir.

6- Gösterge Paneli Modülü; sırasıyla ‘Kokpit Ekranı, Widget Tasarımı, Excel Aktarımı, PDF Aktarımı ve son olarak KPI İzlemeyi içerir.

7- Mobil Uygulamalar; içerisinde ‘Android, IOS, QR Kod ve Mobil Denetim’ listelenmektedir.

8- Sistem, Sözleşme ve Teknik Doküman Yönetimi Modülü; Sayfa Tasarlayıcısı, Zorunlu Alanlar Ayarları (İş Talep / İş Emri), Yerelleştirme / Başlık Değiştirme, Renklendirme / Statü ve İş Emri Türü Bazında Kullanıcılar, Kullanıcı Grupları Bazında Parametre Yönetimi Dokümanları, Doküman Rolleri, Sözleşme Yönetimi ve Kullanıcı Menü ve Yetkilendirme Yönetimi’ni kapsar.

BEAM Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Bimser BEAM kullanmanın faydaları arasında birçok maddeden bahsetmek mümkündür. Birbiri içerisine geçmiş birçok sistemik faaliyeti ve gözetmeyi içerisinde taşıyan Bimser BEAM, kullanıcılarına hız, verimlilik, kontrol, kalıcılık, işlevsellik sunar. Bahsedebileceğimiz fayda listesi epey uzundur: otonom bakım, planlı bakım, donanım ve süreç iyileştirme, süreç kalitesi yönetimi, makinaların yönetilmesi, ofislerde TVB, eğitim ve yetiştirme, iş güvenliği ve çevre yönetimi, personelin işletmeye kolay entegrasyonu, bakım maliyetlerinde azalma, envanter/yedek parça stok maliyetlerinde azalma, ekipman satın almalarında azalma, işgücü verimliliğinde artma, işgücü maliyetlerinde azalma, garanti kapsamındaki işlerin düzenli takibi ile servis maliyetlerinde azalma, hızlı, doğru raporlama ve karar destek bilgisi üretmesi, arızaya müdahale süresinde azalma, bakım kontrollerinin iyi yapılması sonucu daha kaliteli üretim, bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı ürün maliyetlerinin düşmesi, bakım ekiplerinin planlı ve kontrollü yönetilmesi ve denetimlerde bakım açısından şirketin, olumlu vizyon sunması… Görüldüğü üzere, Bimser BEAM kullanıcısına pek çok faaliyet alanında mükemmel bir destek sunmaktadır. Siz de BEAM ile tanışmak ve Gözde ITS entegre çözümlerinden faydalanmak isterseniz  bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin