İbraş Kauçuk

Otomotiv yedek parça sektöründe öncü bir şirket olan İBRAŞ, bu sektörde kauçuk ve plastikler için yüksek kaliteli ISO standartlarında ürün geliştirme konusunda 39 yılı aşkın deneyime sahiptir. İBRAŞ ürünleri, yüksek kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden dünya çapında tanınmaktadır.

Uygulanan projeler:

QDMS (Doküman Yönetimi, DÖF, Denetim, Aksiyon Yönetimi, Dış Müşteri Şikayetleri, Denetim Faaliyetleri, Kurumsal Risk Faaliyetleri, FMEA Risk Değerlendirme, Değişiklik Yönetimi)

Ensemble (Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Balanced Score Card (BSC))

Problem çözümü:

Firmada entegre yönetim sistemi faaliyetleri için kurumsal bir yazılım kullanılmamakta ve excel, word gibi uygulamalarla manuel yürütülmekteydi. Dokümanların güncelliği, düzeltici-önleyici faaliyetlerin takibi etkin olarak yapılamamaktaydı. Verilen işlerin termine uyum çerçevesinde yapılması gibi işlemler güçlükle uygulanıyordu. QDMS ile yönetim sistemi tek ortamdan yürütülmeye başlandı. Firmada doküman yapısı düzenlendi. Klasör yapısı oluşturularak dokümanlar belirtilen yetkilerde kullanıcılara açıldı. Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin takibi kolaylaştı. Denetim öncesi yaşanılan sorunlar , gecikmeler ortadan kaldırıldı. Yıllık denetim planları oluşturularak birimlere önceden bilgilendirilme yapılarak, alınan minör ve majör bulguların takibi artık sistem üzerinden yapılmaktadır. Müşteri şikayetlerinde , kök neden analizi yapılarak şikayetin kaynağı tespit edilebilmekte ve bir daha oluşmaması için aksiyonlarla giderilmektedir. Yapılan çalışmaların sonucunda IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Otomotiv sektörünün zor konularından olan değişiklik yönetimi , FMEA analizi ve kurumsal risk süreçlerinin takibi de Qdms sisteminde kurgulandı. Değişiklik yönetiminde firmada her bir departmanın analiz ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak olan değişikliğin onaylanması veya reddedilmesi süreci sistemde oluşturuldu. FMEA analizlerinde hata analizi , yapı analizi ve fonksiyon analizleri yapılarak, ardından sistemde otomatik fmea puanı oluşturularak kullanıcı inisiyatifinden çıkarak sistemsel bir yapı oluşturuldu. FMEA puanına göre düzeltici faaliyetlerin zorunluluğu veya aksiyonların alınması sağlandı. Kurumsal risk analizi formu oluşturuldu. Risk formlarında yapılan revizyonlardaki değişimlerin hızlıca raporlanması , revizyonların sistem üzerinden takibinin yapılması sağlanmıştır. Tek bir sistemde bütünsel bir yapı oluşturulmuştur.

Firmada KPI ve PPI takibi , veri girişleri excel dokümanlarda manuel takibi yapılmakta ve karmaşa yaratmaktaydı. Ensemble ile belirtilen zaman dilimlerinde göstergelerin veri girişleri yapılarak bir sistematik oluşturuldu. Belirlenen limit değerlerinde hedefi tutan ve tutmayan göstergelerin takibi yapılarak , tutmayan göstergeler için sistemde otomatik düzeltici-önleyici faaliyetler yada aksiyonlar oluşturulması sağlandı. Veri girişi yapılan göstergelerden belirlenen ağırlıklarla karne yapısı oluşturuldu. Bu karnelerde belirlenen perspektif , hedef ve göstergelerle kurum yada personel bilgilerinin hepsine tümden erişim sağlandı. KPI verisinden karneye erişim yapılırken , karne üzerinden de her bir perspektif , hedef ve KPI alt kırılımlarındaki detay bilgiye hızlıca ulaşılabilir hale getirildi. Personel karneleri üzerinden kişisel hedeflerin takibi kolayca yapılabilmesi sağlandı. Süreç yönetiminde ise süreç hiyerarşileri oluşturularak süreçlerin riskleri , kaynakları , sorumluları vb. bilgilere erişim sağlanmaktadır. Süreç gösterge ilişkisi kurularak hedefin altında kalan göstergelerin süreç bilgilerine erişim sağlandı.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin