eBA Üzerinde İK Çözümü

Özlük Bilgileri

Birden fazla şirket bünyesindeki personellerinizin özlük takibini yapabileceği “Özlük Bilgileri” modülünde personelin kişisel, iletişim, eğitim, iş tecrübesi, ehliyet, yabancı dil vb. bilgileriyle beraber firma ile ilişkili departman, amir, giriş-çıkış tarihleri, servis güzergahı vb. birçok bilginin kaydı tutulabilir. Özlük bilgilerine kaydı yapılacak personelin, daha önce PDKS ya da bordro tarafında girilmiş olan bilgileri, sicil nosunun seçilmesiyle ilgili alanlara getirilir. Personelin giriş tarihi itibariyle 40 gün geçmemiş ise ilk kayıt esnasında işe alım-değerlendirme süreci başlatılır.

İşe Alım – Değerlendirme

Özlük kaydı yapılan ve işe alım tarihinden itibaren 40 gün geçmemiş olan personeller için başlatılan işe alım-değerlendirme süreci özlük bilgilerinden beslenir. Değerlendirmeyi yapacak olan kısım sorumlusu seçilip sürecin ilerletilmesiyle oryantasyon ve yeterlilik formları doldurulmak üzere sırasıyla IK, İSG Uzmanı ve Kalite departmanlarına ardından da kısım sorumlusuna gönderilir. İşe başlama tarihi itibariyle 40 günün tamamlanmasının ardından kısım sorumlusuna personeli değerlendirmesi için görev atanır. Kısım sorumlusu değerlendirmeyi yapıp işe devam edip etmeyeceğine karar verir. IK’nın kontrolü sonrasında süreç tamamlanır.

İzin Talep

İzin talep sürecinde personeller kendi adlarına ya da bağlı bulunduğu departmandaki diş bilgileri tabloda görüntülenir. Daha önce programdan girilen izin bilgileri de kullanılan izinler butonu ile listelenebilir. İzin talebi süreci başlatıldığında ilgili kişilere onaya sunulur ve devamında süreç tamamlanır.

Fazla Mesai

Fazla mesai bildirim formu ile tarih ve saat aralığı verilerek mesaiye kalacak personeller, bildirimi yapan kullanıcının departmanındaki personeller arasından seçilir. Personel seçimi esnasında ilgili personelin ay içi ve yıl içi kaç saat fazla mesaiye kaldığı bilgisi de gösterilerek aşım olmasının önüne geçilir. Fazla mesai talepleri saat 13:00’e kadar toplanır. 13:00’den sonra mesai talebinde bulunulmak istendiğinde program süreç başlatılmasına izin vermeyecektir. 13:10’da tetiklenen fazla mesai listesi süreci ile girilen mesai talebi listeleri toplu olarak IK’nın onayına sunulur. Personellerin özlük bilgilerinden çekilen servis güzergahı bilgisine göre toplam servis sayısı belirlenir ve servis talebinde bulunulacak sayı ve mail adresi girilerek ilgili firmaya mail gönderilir. IK onayı sonrası süreç güvenliğe gönderilerek personel listesi paylaşılmış olur.

Dış Görev

Süreci başlatan kullanıcı kendisi ya da bir personel için yurt içi ya da yurt dışı görev formunu doldurur. Formda seyahat bilgileri, seyahatin amacı ve kullanılacak vasıta bilgileri girilir. Bilet talep edildiğinde bilet türü; araç talep edildiğinde de tanımlama ekranından girişi yapılmış araçlar arasından araç seçimi yapılır. Rezerve araçlar butonu ile şirket araçlarının durumu kontrol edilerek talep edilecek araca karar verilebilir. Talep onaylardan geçtikten sonra süreç, aracın çıkışının yapılması için güvenlik onayına gönderilir. Aracın çıkış anında fiili çıkış tarih-saat bilgisi ile km bilgisi güvenlik tarafından girilir. Araç döndüğünde de dönüş bilgileri girilip süreç ilerletildiğinde aracın tanımlama ekranındaki km bilgisi ve rezerve durumu güncellenir.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin