Düzeltici-Önleyici Faaliyet

Yönetim standartları gereği işletmelerde uygunsuzluk oluşan durumların takibi yapılmalıdır. Bu durumlar kimi zaman var olan bir uygunsuzluğun düzeltilmesi üzerine kimi zaman ise uygunsuz durum oluşmamasını önlemek için düzenlenen iyileştirmelerdir. Bütün bu yapılan faaliyetlerin baştan sona takibi ise en zorlu konulardan biridir.

Düzeltici/Önleyici Faaliyet Yapısıyla;

• Sistemde döfün takibi yapılır.

• Bununla birlikte belirtilen günlere göre kişilerin işlerini gerçekleştirmesi sistemden takip edilmektedir.

• İş süreçlerinde gecikme olduğunda ise sistem uyarı verir.

• Ayrıca döf etkinliğinin değerlenmesi istenilen kişilere anket gönderilir ve döfün etkinliği değerlendirilir.

• G8D yapısı ile otomotiv sektörü gibi sektörler için daha detaylı analiz yapmayı sağlar.

• Çözümün firmada bir süre takibinin yapılması için gerekli görülürse belirli bir süre izleme sağlanabilir.

• İstediğiniz bütün formatlarda hatta müşteri özelinde döf raporunu sistem oluşturmaktadır. Böylece müşteri rapor formatı üzerinde çalışma yapmanıza gerek kalmadan akış kurgusuyla onay mekanizması üzerinden ilerleyebilirsiniz.

BAŞA DÖN
Demo Talep Edin