Bimser Ensemble

Süreç ve Performans Yönetimi, Kurumsal Karne

BPM süreç yönetimi bir işletmenin tüm süreçlerini modelleme, kontrol etme ve izleme yoludur. Özellikle kriz günlerinde veya maliyetlerin düşürülmesi istendiğinde süreçlerin verimli ve etkin bir şekilde ilerlediğinden emin olmak için kullanılabilecek etkin bir yöntemdir. Bimserin süreç yönetimi yazılımı olan Ensemblen temel amacı, işletmelerin süreçlerini tanımlamak, izlemek ve sürekli olarak iyileştirmektir.

Verimli bir işletme misiniz?

ensemble_01

Ensemble = Verimlilik

ensemble_02

 • Etkin bir süreç yönetimi
 • Performans Takibi
 • Kurum
 • Süreç
 • Birey
 • Strateji Yönetimi
 • Yayılım
 • Sahiplendirme
 • İzlenme
 • Kurumsal İyileştirme

İyi yönetilen bir süreç…

ensemble_03

 • Müşteri odaklıdır
 • İşletmeye değer katar
 • Açıkça sahiplendirilmiştir
 • Kolay anlaşılır
 • Düzenli olarak ölçülür
 • Sürekli iyileştirilir

Ensemble’ın bileşenleri

ensemble_04

Süreç Yönetimi Modülü

 • Kolay ve hızlı çizim
 • Çok seviyeli modelleme
 • Kulvar çizimi
 • Organizasyon hiyerarşisi
 • Kaynak hiyerarşisi
 • Kaynak havuzları
 • Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
 • Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
 • ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
 • Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,
 • Kaynak
 • Doküman
 • Gösterge
 • Sorumlu
 • Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Balanced Scorecard Modülü

 • Kademeli skor kart
 • Master skor kart
 • Gösterge referans ve yayılım
 • Strateji haritası
 • Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
 • Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
 • Parametrik skor kart yapısı
 • Manuel veri giriş ara yüzü
 • Uyarı ve aksiyonlar
 • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel
 • Kümülatif değerlendirme
 • Görsel (Renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
 • Online, Excel, Word vb. raporlar
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Performans Yönetimi Modülü

Kurumunuzun geleceğe taşınmasında Performans Yönetimi Modülü etkin rol oynar. Performans Yönetimi Modülü, kurumunuzun geleceğe yönelik hedeflerini belirlemenize ve bu hedefleri gerçekleştirmek için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır. Performans Yönetimi hem kurumunuzun hem de çalışanlarınızın verimliliğini artırır. Performans Yönetimi ile çalışanlarınızın performanslarını kademe kademe ölçebilirsiniz. Kurumunuzun işleyişini analiz edip eksikliklerinizi saptayarak gelişiminizin önündeki engelleri kaldırabilirsiniz.

Ensemble’ın Temel Faydaları

ensemble_05

 1. Mükerrer çalışmaları azaltır.
 2. Maliyetleri düşürür.
 3. Denetimlerle ilgili zaman kazandırır.
 4. Çalışanlarınızın katılımını sağlar.
 5. Sistematik performans takibi sağlar.
 6. Verimliliği artırır.

Süreç Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüz bilgi toplumunda çok fazla veri üretilmektedir. Bu denli çok miktarda verinin neden olduğu veri kirliliği nedeniyle analiz edilmesi gereken verilere ulaşmak zorlaşmaktadır. Ensemble Süreç Yönetim Sistemi bu gibi zorluklar için üretilmiştir. İş süreçleri otomasyon çözümümüzle anlamlı veriler oluşturabilir ve ve bu verilerin takibini yapabilirsiniz. Süreç yönetiminizi kişilerden bağımsız hale getirmek için geçerli kurallar tanımlayabilir ve kurum kültürünün oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Süreç yönetimi sistemi, işletmenizin performansını sürekli iyileştirilme odaklı bir süreç yönetimi ve süreç iyileştirme sistemidir.

Süreç yönetimi sistemi 6 ana aşamadan oluşur.

-Strateji/Planlama -Analiz -Tasarım -Kaynak Tespiti -Uygulama -Sürekli İyileştirme/Optimizasyon

surec_ve_perfromans_yonetimi

Neden Ensemble Süreç Yönetim Programı? (Kimler için Uygun?)

Yönetemediğimiz süreçleri ne ölçebilir ne de iyileştirebiliriz. İş süreçleri yönetimi yazılımı sayesinde işletmelerin kalite ve süreç yönetimi oldukça kolay gerçekleşir. Kurumsal verileri ölçmenin en kolay yolu etkin süreç yönetimini benimsemektir.

bimser_ensemble

Süreç yönetimi uygulamaları ile işletmenize derin bir nefes aldırabilirsiniz. Kurumsal karne, orijinal adıyla Balanced scorecard, Ensemble’ın sunduğu hizmetlerden biridir. Bir kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için uygulanan bir yönetim uygulamasıdır. Kurumsal karne, finansal ölçütleri müşteri memnuniyeti ve ürün yeniliği gibi alanlarda performansı ölçen ek ölçütlerle tamamlayarak daha kapsamlı bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. Kurumsal karne ile şirketinizin stratejik hedefleri için temel performans göstergeleri tasarlayabilirsiniz. Kurumsal karne işletmenizin yönetimine Finansal, Müşteri, Operasyon ve Öğrenme başlıkları altında bütünsel ve tamamlayıcı bir yaklaşım getirir. Kurumsal karne stratejik planlamanızı üst seviyeye çıkartır. Kurumsal süreç yönetimi yalnızca şirketler için değildir. Süreç yönetimini farklı kurumlar için çeşitli başlıklara ayırabiliriz.

-Kamuda Süreç Yönetimi -Hastanelerde Süreç Yönetimi -Okullarda Süreç Yönetimi -Belediyelerde Süreç Yönetimi -Hizmet Sektöründe Süreç Yönetimi

surec_yonetimi_yazilimi

Ensemble Bimser Süreç Analizi ve Yönetimi Programı, işletmenizin hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için gerekli sistem modüllerini içerisinde bulunduran bir yönetim yaazılımıdır. Ensemble Süreç Yönetimi Programı’nın şirketinize pek çok faydası vardır. Ensemble demek, verimlilik demektir. İşletmenizi geleceğe taşımanın belki de ilk kuralı, verimliliği sağlayabilmek ve sürdürebilmektir. Ensemble işletmenize sürdürülebilir bir verimlilik sağlar. Kurumsal performansınıza stratejik bir açıdan yaklaşmak ve hedeflerinizi ulaşmak için Ensemble Süreç Modelleme Programı oldukça kullanışlıdır. Ensemble Süreç Yönetimi tüm kurumsal veri sistemleriyle entegre bir süreç yazılımıdır. Büyükten küçüğe tüm işletmeler için uygundur. Gozde ITS olarak biz de Ensemble Süreç Yönetim Programı ile size çözümler üretmekten mutluluk duyuyoruz.

balanced_score_card

Bimser Ensemble ile Neler Yapabilirsiniz?

Bimser Ensemble süreç yönetimi ve analizinde işletmenize çözümler sunar. Ensemble süreç performans takibi ve performans yönetimi noktasında da oldukça verim sağlar. Bimser Ensemble Süreç Yönetim Uygulamaları sayesinde kurumsal hafızanızı oluşturarak işletmenizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Süreç akışında meydana gelen problemleri saptayabilir, yeniden yapılandırılması gereken süreçleri belirleyebilirsiniz. Süreçleri dijitalleştirerek maliyetten, zamandan ve işgücünden kazanç sağlayabilirsiniz.Kurumunuzun verimliliğini arttırmak üzere tasarlanan başarılı bir yönetim aracı olan Kurumsal Karne ile hızlı ve kolay bir şekilde kurumunuzu denetleyebilirsiniz. Kurumunuzdaki aksaklıkları keşfedip eksik yanlarınıza yönelerek gelişiminizi arttırabilirsiniz. Kurumsal karne, kurumunuzu geleceğe taşırken size rehberlik edecek, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır . Ayrıca Performans Yönetimi ile çalışanlarınızın performanslarını ölçebilir ve bu sayede verimliliklerini arttırabilirsiniz. Kurumunuzun performansını arttırırken, çalışmalarınıza da hız kazandırabilir, maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Performans Yönetimi ile geleceğe dönük planlamalar yapabilir ve bu planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

İşletmeler için İş Akışı ve Süreç Yönetimi Avantajları

İş akışı ve süreç yönetiminin işletmeniz için pek çok avantajı vardır. Ensemble ISO 9001 iş akış şemasına uygundur. Bu anlamda Ensemble iş akışı yönetiminde sürece de dikkat eder. Ensemble risk bazlı süreç yönetimini benimser. Bu yönetim şekli işletmenize değer katar. Süreç Yönetimi Yazılımı kolay anlaşılırdır. Düzenli olarak ölçülür ve sürekli iyileştirilir. İş geliştirme ve süreç yönetimi birbiriyle doğrudan ilişkilidir. İş akışı ve süreç yönetimi sayesinde hedeflediğiniz kurumsal kaliteye ulaşabilirsiniz.

Bu tür hizmetlerden faydalanabilmek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Gözde Bilgi İşlem ile irtibata geçiniz.
Tel: +90 224 271 15 79 Faks: +90 224 271 67 27 e-Posta: info@gozdeits.com