Blog

QDMS Entegre Yönetim Sistemi, kurum ve işletmeler için uygulanacak olan her türlü durumun yönetilmesini ve takibini gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Bu bütünleşmiş yönetim sistemi, işletmelere pek çok avantaj sağlar. Ayrıca QDMS Entegre Yönetim Sistemi kalite ve yönetim sistemle...

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da dijital dönüşümü neredeyse bir zorunluluk haline getirdi. Geleneksel yöntemlerle iş takibinin ve yönetiminin mümkün olmadığı günümüz dünyasında artık işletmeler iş zekası araçları kulla...

Çeşitli sektörlerde ürün geliştirme ve analiz için kullanılan FMEAnın İngilizce açılımı “Failure Modes and Effect Analysis” olarak bilinir. Türkçeye “Hata Türü ve Etkileri Analizi” olarak çevrilmiştir. FMEA tekniği, otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ürün veya montajın doğru ve...

İş dünyasında her geçen gün daha belirleyici bir konuma yükselen dijitalleşme, ekonomi alanındaki küreselleşmenin bir yansıması olan rekabet zorluğunda avantajlı bir konum edinmek isteyen firmalar için artık neredeyse bir zorunluluk. İşletmelerde dijital dönüşüm denildiği zaman, yönetim ve süreç yaz...

Bireysel ve endüstriyel insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zarar, günümüzde geri dönülmesi zor bir noktaya ulaştı. Geleceğin dünyası için büyük tehditler yaratan bu durum, bugünün dünya yaşamının da önemli ölçüde zorlaşmasına neden oluyor. Özellikle son yıllarda etkileri giderek daha fazla hissedi...