Çözümlerimiz

Bimser Synergy CSP (Content Services Platform)

Yeni Nesil İçerik Servisleri Platformu

Her geçen gün etkilerini daha çok hissettiğimiz dijital çağ, beraberinde köklü değişimler getirmeye devam ediyor. Bu değişimlerin en güzel yanı günlük hayatımızda ve iş hayatımızda bize sundukları kolaylıklar o...

BEAM (Bimser Enterprise Asset Management)

Bimser Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumlar için varlık yönetimini en verimli şekilde yapmak hayati önem taşır. BEAM ile varlıklarla ilgili tüm envanter ve bakım süreçleri tek platformda yönetilebilir. Ayrıca toplanan bilgiler ölçülebilir, raporlanabilir ve...

Bimser eBA (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

İş Akışı, Doküman ve Belge Yönetim Sistemi

İş Akış Yönetim Sistemi, iş süreçlerinin kısa bir sürede ve kolay bir şekilde dijital ortamlara taşınması ve diğer kurumsal sistemlerle entegre edilmesidir. İş akış yönetim sistemi süreç odaklı yaklaşımıyla...

QDMS Entegre Yönetim Sistemi

Yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlayan entegre yönetim sistemi aracıdır. QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmişti...

Bimser Ensemble

Süreç ve Performans Yönetimi, Kurumsal Karne

BPM süreç yönetimi bir işletmenin tüm süreçlerini modelleme, kontrol etme ve izleme yoludur. Özellikle kriz günlerinde veya maliyetlerin düşürülmesi istendiğinde süreçlerin verimli ve etkin bir şekilde ilerlediğinden emin olmak için ku...

QLIKSENSE

QlikSense, bireyler, departmanlar ve kurumlar için tasarlanmış self-servis veri görselleştirme ve veri keşfi aracıdır. QlikSense ile verilerinizi hızlı bir şekilde görselleştirerek etkileşimli veri analizleri yapabilirsiniz.


   Veri

...

Bimser Kurumsal Varlık Yönetimi

Bimser Enterprise Asset Management (BEAM)

Varlıklarınızla ilgili tüm envanter ve bakım süreçlerinizin tek platformda yönetilmesini, varlıklarınızdan toplanan bilgilerin ölçülebilir, raporlanabilir olarak yapılandırılmasını ve ilk günkü performansını almanızı sağla...