Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Düşünün bir sistem odasında 100 tane fiziksel server var. Bu serverlerın çalışması için elektrik, birbirleri ile haberleşme için kurulan network cihazları, rack kabinlerin kapladığı alan, soğutma giderleri, arızalandığı zaman ayırdığınız bütçe bakım giderleri peş peşe eklediğiniz zaman cebinizi yakacak tutarda bir rakam ortaya çıkacaktır. Oysa serverlerınızı sanal ortama taşımış olsaydınız 100 tane sunucuyu bir rack dolaba sığdırarak bakım elektrik soğutma ve kapladığı alandan doğan giderler büyük oranda azalacaktır. 5 adet fiziksel server, bir network disk havuzu ile 100 adet serverı sanal olarak kontrol edebilirsiniz ve yönete bilirsiniz. Bt çalışanları için en büyük kabus bir serverın bozulması ve yeniden kurulması işlemidir. Sanal sistemde ise mevcut serverın yedeklerini belirli zamanlarda alıyorsanız, bozulan serverın yerine yenisini koymanız en fazla 30 dakika sürmektedir. Ayrıca sanal ortama taşıdığınız serverlerı fiziksel ortama fiziksel ortamdaki serverlerı sanal ortama kolayca taşıyabilirsiniz. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir: Sistem Sanal Makineleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bir ara yüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir. Başta VMware, bütçeniz darsa Hyper-V ürünleri de bu sınıfta değerlendirilebilir. Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve tek bir prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne geçmektir. Sanallaştırma yazılımı, üzerinde yüklü olduğu donanımı, sanal makinaların sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır.Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. En önemli faydalar şunlardır;

Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar. İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir. Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50’ye varan düşüş sağlanır. İhtiyaç olduğu anda test veya yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur. Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80’e varan azalma görülür. Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkanı vardır. Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır.

Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur.

Serverlerınızı sanallaştırdığınız zaman

 1. Sanallaştırma öncesi

  • Her sunucu için tek işletim sistemi
  • Yazılım ve donanım ayrılmaz halde
  • Aynı sunucu üzerinde birden fazla uygulama çalıştırma sorunları (kaynak çakışmaları)
  • Düşük utilizasyon
  • Esnek olmayan pahalı altyapı
 2. Sanallaştırma sonrası

  • İşletim sistemi ve donanım arasındaki bağ kaldırılır.
  • İşletim sistemi ve uygulama sanallaştırılarak aynı donanım içinde yönetilebilir ayrı bir vm haline gelir.
  • Güçlü hata ve güvenlik izalasyonu
  • Artık sunucular donanım bağımsız, yani istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

Bu tür hizmetlerden faydalanabilmek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Gözde Bilgi İşlem ile irtibata geçiniz.
Tel: +90 224 271 15 79 Faks: +90 224 271 67 27 e-Posta: info@gozdeits.com