Müşterimiz Hakkında:

1978 yılında temelleri atılan Presimsan, ağır ticari araç sektöründe, ürün çeşitliliğine müşteri talepleri doğrultusunda sürekli yeni ürünler katarak, bugün geldiği noktada, kullandığı teknoloji, ürün kalitesi, tasarım gücü ve ulaştığı büyüklük ile derin çekme, pres baskı ve kaynaklı çelik üretiminde sektöründe Türkiye ve Avrupa’nın öncü firmaları arasındadır.

Geleceği şekillendirmek için kurulan iyi bir yönetim sistemiyle, müşteri ve insan merkezli olmakla, teknolojiyi yakından takip ederek, bir dünya şirketi olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

Uygulanan projeler:

Problem ve Çözüm:

Mevcut kullanılan yazılımları, sadece muhasebe ve bordro tarafında aktif kullanılabilirken, üretim tarafında beklentileri karşılamamaktaydı. Üretim, stok, verimlilik, maliyet, kalite kontrol faaliyetleri istenen düzeyde kontrol ve takip edilememekteydi. Yönetimsel ve analize yönelik raporlamalar yapılamamaktaydı. Sahadan anlık üretim kayıtları toplanamadığı için, sipariş ve planlama doğru yönetilememekteydi. Üretilen yarı mamul ve mamullerin hangi depoda olduğu karmaşası yaşanıyordu. Netsis ERP ‘ye geçiş sürecinde, proje ekibi ile birlikte detaylı kavramsal analiz çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede, kavramsal tasarımın oluşturulması, analiz-uyarlama çalışmaları, kodlama, ekran tasarımları, testler ve kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilerek uygulama canlıya alındı. ERP tarafındaki tüm modüllerin etkin ve doğru kullanılabilmesi adına, işletmedeki tüm bölümlerin doğru verileri doğru zamanda girebileceği bir yapı oluşturuldu. Böylelikle tüm iş süreçlerinin doğru ve aksamalara mahal vermeden yürüyebileceği bir yapı kuruldu. Satın alma ve satış siparişlerin doğru yönetilmesi sağlandı. Reçete, operasyon, rota ve MRP kurgusunun sağlıklı kurularak doğru planlama yapılabilmesi sağlandı. Giriş Kalite, Proses kalite ve Final kalite kayıtlarının yapılması, izlenebilirliğin raporlanabilmesi sağlandı. Bordro, finans ve muhasebe süreçleri daha rahat, kontrol edilebilen ve hataları engelleyecek bir yapıda yürüyebilecek hale getirildi. MRP sonucu açılan iş emirlerinin, kâğıda gerek kalmadan sahaya online ekranlara indirilmesi sağlandı. Barkodlu sistemler ile sahadan üretim verileri alınarak, Netsis tarafına otomatik aktarılması sağlandı. Böylelikle hangi ürünün üretiminin ne aşamada olduğu bilgisine hızlıca ulaşılabilmesi sağlandı. Üretim süreleri, personel verimlikleri raporlanabilir hale geldi. Bölümsel ve yönetimsel raporlamalar yapılarak, doğru analiz yapma ve karar verme tarafında fayda sağlandı.
El terminalleri ile depolar arası transfer işlemlerinin, doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sağlandı. Bu transferlerin Netsis ile entegrasyonu yapıldı. E-Devlet çözümleri ile E-Fatura E-Defter uygulamaları başarılı bir şekilde devreye alındı.