ERP yazılımlarına ilişkin her ölçek ve sektörden firma yöneticisinin olası sorularını Netsis Yazılım’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Medi Ventura yanıtladı:

-ERP neleri kapsar? Kurumlar kendilerine uygun ERP’yi seçerken nelere dikkat etmeli?

Bir ERP çözümü üretim, satış, dağıtım, üretim planlama, ileri üretim planlama & çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, muhasebe, finansman, kalite, bakım onarım, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi gibi tüm iş süreçlerini kapsayabilir; şirketin iş yapış biçimine göre yapılandırılabilir.

ERP çözümünden maksimum faydalanmanın ilk adımı doğru çözümü seçebilmekten geçiyor, neye ihtiyacınız olduğu iyi analiz edilmeli ve değişime hazır olunmalıdır. Yalnızca bugünün değil yarının ihtiyaçları da göz önüne alınarak tercih yapılması daha başarılı bir sürece girmenizi sağlayacaktır. Süreçlerin analiz edilmesi, hedeflerin ve çözüm ortağınızın çok iyi değerlendirilmesi daha az sorunla karşılaşmanızı sağlayacaktır.

Tercih yaparken ERP çözümünün uzun vadeli bir yatırım olduğunu unutmayalım. Zamanla ihtiyaç duyacağınız destek ve hizmetler değişeceği için çözüm sağlayıcı firmanızın ne tür destek programlarına sahip olduğu, desteğini ve hizmetlerini hangi teknoloji ve yöntemlerle size sunacağını öğrenmeniz sizi bir adım ileri taşıyacaktır.

Yöneticilerin ERP yatırımının önemini benimsemesi, ERP projesinin başarıyla tamamlanmasının şirket hedeflerinde yer alması ve çalışanların sürece uyum sağlaması önemli etkenlerdir. Ayrıca, seçilen çözümün yerel mevzuata uygunluğu, esnekliği, teknolojisi, ölçeklendirilebilir olması, işletmeyle birlikte büyüyebilmesi de projelerin başarısında rol oynamaktadır.

-ERP’nin bir şirkete sağladığı avantajlar nelerdir? ERP uygulamalarını büyük ölçekli şirketleri mi KOBİ’ler mi daha çok tercih ediyor?

Öncelikle ERP çözümleri siparişten satınalmaya, üretimden satışa kadar tüm iş süreçlerini ile birlikte , bayiler, tedarikçiler gibi işletmeyi çevreleyen tüm sistemin bütünleşik bir yapı üzerinde çalışmasını mümkün kılıyor. Böylelikle şirketler daha hızlı, esnek ve hatasız bir çalışma alt yapısı oluşturarak kurumsal yetenekleri, verimlilikleri artıran ve rekabet avantajı sağlayan bir sisteme kavuşturuyor.

Çok uluslu şirketlerden küçük ölçekli girişimcilere kadar ölçek ve sektör ayırt etmeksizin uygulanabilen ERP yazılımları, hızla değişen iş dünyası dinamikleri karşısında rekabet avantajı elde etmek isteyen her kuruma hizmet ediyor.

Pazar koşullarına bağlı olarak sürekli değişen talepleri karşılayabilmek için şirketlerin hızlı ve esnek çözümler üretmesi gerekiyor. Bu dinamizme ayak uydurmak isteyen kurumlar için ERP yazılımları vazgeçilmez bir araçtır. ERP uygulamaları ile tüm süreçlerini entegre yapıya taşıyan şirketler sürekli değişen pazar koşullarına hızla adapte olurken, hatasız bir ortamda çalışma imkanı yakalıyor, zamandan, insana dayalı olası hatalardan ve stok fazlası gibi pek çok maliyetten tasarruf sağlıyorlar.

ERP’nin bir kısım kullanım amaçlarını ve kazançlarını maddeleyerek açıklamak gerekirse, şöyle özetleyebiliriz:

Satınalma, üretim, planlama , satış, finans gibi tüm departmanlar arasında bütünleşik ve uyumlu çalışma şeklinin sağlanması, iş süreçlerinin disipline edilmesi. Tedarikçiler, bayiler ve iş ortaklarıyla entegre bir sistem üzerinden daha hızlı ve kolay iş yapılması. Geçmişe dönük veriler üzerinden raporlama yapılabilmesi, analiz edilebilmesi, gelecek öngörülerinin hazırlanması Bilginin her an, istenildiği her yerden kolay ulaşılabilir kılınması. Optimum stok seviyesinin yakalanması ve korunması, üretimle satış arasında maksimum karlılığa endeksli koordinasyonun sağlanması Etkin üretim, dağıtım planlaması ve sipariş yönetimi. Zamanında teslimat, dolayısıyla müşteri memnuniyeti. Planlı ve verimli çalışma, mükerrer iş yapımının son bulması; daha kısa, kolay, entegre ve esnek iş süreçlerinin oluşturulması sayesinde maliyetlerin azaltılması. Maliyetlerin ve karlılığın anlık olarak takip edilebilmesi. Geleceğe yönelik bütçe simülasyonlarının yapılabilmesi.

-ERP’nin iş performansına katkıları nelerdir? ERP sistemlerinde uygulamalarda görülen aksaklıklar nelerdir?

ERP çözümleri, şirketlerin kurumsal yeteneklerini, verimliliklerini artıran ve kurumlara rekabet avantajı sağlayan temel bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar stok, finans, üretim, satış gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik bir yapıya kavuşturarak hem hız ve esneklik kazanıyor; hem de hata payını sıfıra indirgiyor. Böylelikle maliyetlerini de önemli oranda azaltıyorlar. Aynı zamanda şirketlerin kağıt üzerinde yürütmekte olduğu tüm işleri, e-ortamda çok daha hızlı, verimli ve tasarruflu biçimde gerçekleştiriyorlar.

Yaşanan sıkıntılara gelirsek, ERP uyarlaması ile birlikte iş süreçlerini de yeniden düzenlemeye ve firma kültürünün dışında işleyişleri uygulamaya çalışan işletmelerde, projenin uzaması ve insan kaynağının adaptasyonu, sorun olarak karşımıza çıkıyor. Değişikliğe ve yeniliğe karşı direnç nedeniyle, ERP kullanıcıları ilk önce uygulamayı ikinci bir iş gibi görüyorlar. Ancak bu çoğu zaman projelerin hayata geçtiği zamandan kısa bir süre sonra kişilerin ERP süreçlerinin faydalarını somut olarak görmesiyle sona eriyor ve . ERP uygulamaları sadece bilgi işlem bölümlerinin sorumluluğu olmaktan çıkıp tüm departmanlarda aktif olarak kullanılabiliyor.

-ERP uygulamalarına yönelik kurumsal ilgi dünya şirketlerinde ne seviyede? Türk şirketlerin ilgisi bu tabloda nasıl bir yapıya sahip?

Dünya şirketleri ERP sistemlerine Türkiye’deki şirketlerden daha önce geçiş yaptı ve bu anlamda altyapılarını oluşturdular. Türkiye’de ise halen bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bir başka bakış açısıyla şu anda Türkiye’de ilginin daha hızlı arttığını ve halen çok yüksek potansiyel olduğunu söyleyebiliriz.

Bu tür hizmetlerden faydalanabilmek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Gözde Bilgi İşlem ile irtibata geçiniz.
Tel: +90 224 271 15 79 Faks: +90 224 271 67 27 e-Posta: info@gozdeits.com