BT dünyasında çok geniş kullanım yeri olan thin client kısaca şöyle tanımlanabilir; Çok kullanıcı sistemlerin ana unsuru olan sunucu yani ana bilgisayar üzerinden her türlü bilgi paylaşımına ( girişi ve çıkışına ) olanak sağlayan terminal cihazlarıdır.

Thin client cihazlarında donanım aksamı olara...

Okumaya devam et ...

Bir sistem odası (DataCenter), bilgisayar sistemlerini ve iletişim, storage gibi onunla ilişkili bileşenleri barındıran birimdir. Orada genellikle yedekli bir güç kaynağı sistemi, yedekli haberleşme bağlantıları, ısı, nem gibi çevre değişkenlerinin kontrolu ve güvenlik cihazları da konumlandırılır....

Okumaya devam et ...

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım...

Okumaya devam et ...

Güvenlik Çözümleri

Bilgi çalmaya yönelik uygulamalar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur. Bu noktada, şirketler için sadece ağ bazında güve...

Okumaya devam et ...

Her kurum için, vermekte olduğu hizmeti herhangi bir nedenden dolayı veremez duruma gelmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bu nedenle, olası sorunları planlayıp, tedbirleri önceden almak gerekmektedir. Olası sorunları planlama işlemine ‘İş Sürekliliği Planlama’ (Business Continuity Planning) den...

Okumaya devam et ...

“Yedekleme”, en genel anlamıyla, bir bilgisayar sistemini işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan verilerin, ariza, hata, hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramasını ve/veya verilerin geri dönülemez biçiminde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla...

Okumaya devam et ...