Sürdürülebilirlik, büyük veya küçük ölçek farketmeksizin tüm kurumların dikkat etmesini gerektiren bir unsurdur. İyi haber şu ki; günümüzde giderek artan sayıda kuruluş sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ederek geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmek için artık bir öncelik olarak belirlemekte.Peki, sürdürülebilirlik kavramı nedir?

surdurulebilirlik_kavrami

Günümüzde hem toplum hem işletmeler ihtiyaçtan fazla kaynak ve enerji tüketip atık üretmekte. Toplum için sürdürülebilirlik; bu akımı desteklemeyen işlem ve üretim şekilleri ile üretilen ürünleri seçmemeyi tercih etmek ya da iş yapma yöntemlerinin kurumlar bazında değiştirilerek doğaya verilen zararı minumuma indirmektir. Bu şekilde insan, doğa ve diğer tüm canlıların sorunsuz bir şekilde var olmaya devam edebilir.

İşletmeler için sürdürülebilirlik ise bir işin ve oluşun tüm aşamaları ile tekrarlanabilir ve verimli olabilmesini sağlayan araçlar ve sistemler bütünü olarak tanımlanabilir. Böylece işletmelerin sadece kâr odaklı kararlar yerine daha çevreci daha sürdürülebilir süreçler yönetmelerini benimsemesi sağlanabilir. Aşağıda bir kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin üç temel unsuru bulunur.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Kurumsal sürdürülebilirlik; hem ekonomik hem sosyal fayda bekleyen şirketlerde önemsenen bir kavramdır. Sürdürülebilir bir işletmenin çevresel, sosyal sorumluluk ve yönetişim olmak üzere üç bileşeni vardır. Şirketler, karbon ayak izlerini veya çevreye zarar veren uygulamalarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliklerini iyileştirebilirler. Sosyal sorumluluk; şirketin çalışanlarına, tüketicilerine ve daha geniş bir topluluğa fayda sağlayan uygulamalarından oluşur. Ekonomik veya yönetişim ayağında, dürüst ve şeffaf muhasebe uygulamalarının ve mevzuata uyumun sürdürülmesini ifade eder.

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları genel olarak çevre, sosyal ve yönetişim uygulamaları şemsiyesi altına girer. Şirketler, çevresel ayak izlerini azaltmak veya topluma fayda sağlayan diğer amaçları gerçekleştirmek için uygular.

Sürdürülebilirlik kavramı, çoğunlukla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanır. Genel olarak, bir şirket, sınırlı kaynakların tüketimini azaltarak veya daha düşük çevresel sonuçlara sahip alternatif kaynaklar bularak sürdürülebilir uygulamalar kullanır.

İşletmenizde Entegre Yönetim Yazılım Sistemleri Kullanarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayın.

isletmeler_icin_surdurulebilirlik

Gözde ITS ile Sürdürülebilir Çözümler

İşletmelerin sürdürülebilir bir dünya için yapabileceği birkaç maddeyi sizler için sıraladık. Bunlar;

  • Tüm üretim aşamalarında sürdürülebilir malzemeler kullanmayı tercih etmek,
  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve karbon ayak izini azaltmak için yerel tedarikçilerle çalışmak,
  • Geleneksel yönetim uygulamaları yerine dijital yönetim sistemleri kullanmak,
  • İşletme içinde kullanılan enerji tüketimini optimum seviyeye getirmek ve bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak,
  • Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almak ve/ veya bu gönüllü kuruluşlara fon sağlamak
  • yapılacaklar arasında sayılabilir.

Gözde ITS olarak geleceğin sürdürülebilir teknolojilere ve fikirlere olan ihtiyacının farkındayız. Bunun için işletmelerin süreçlerini daha iyi yönetip varlıklarını daha efektif kullanması için dijital çözümler sunuyoruz. Entegre yönetim yazılım sistemleri ile işletmelere zaman, kağıt ve kaynak israfının önlemelerine yardımcı olacak çevreci teknolojik süreçler sunuyor ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyoruz.

Previous Post Next Post