İşletmeler için İş Zekası Kullanmanın Faydaları Nelerdir? 

İş zekası; yöneticilerin, direktörlerin ve çalışanların bilinçli iş kararları almasına yardımcı olan verileri analiz etmeye ve eyleme geçirilebilir bilgiler sunmaya yönelik teknoloji odaklı bir süreçtir. İş zekası sürecinin bir parçası olarak kuruluşlar; dahili sistemlerden ve harici kaynaklardan verileri toplar, bunları analize hazırlar, verilere karşı sorgular yürütür ve verilerin analitik sonuçları operasyonel kararlarda kullanılmak üzere veri görselleştirme ve iş zekası panoları ile görsel raporlara dönüştürür. İlgili departman yöneticileri veri görselleştirme programları ve iş zekası araçları ile bu işlemleri kısa bir sürede yapabilir.

is_zekasi_nedir

İş Zekası Nedir? 

İş zekası yazılımlarının nihai hedefi, kuruluşların;

sağlayan daha iyi iş kararları vermektir. Bu hedefe ulaşmak için iş zekası, analitik, veri yönetimi ve raporlama araçlarının bir kombinasyonunu ve ayrıca verileri yönetmek ve analiz etmek için çeşitli metodolojileri birleştirir.

Genel olarak, iş zekası ve veri analitiğinin rolü, ilgili verilerin kullanımı yoluyla bir kuruluşun iş operasyonlarını iyileştirmektir. İş zekası araçlarını ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanan şirketler, topladıkları verileri iş süreçleri ve stratejileri hakkında değerli içgörülere dönüştürebilir. Bu tür içgörüler daha sonra üretkenliği ve geliri artıran daha iyi iş kararları vermek için kullanılabilir, bu da iş büyümesinin hızlanmasına ve daha yüksek kârlara yol açar.

is_zekasi_ve_veri_analitigi

İş Zekası Nasıl Çalışır? 

İş zekası mimarisi, yalnızca iş zekası yazılımından fazlasını içerir. İş zekası verileri genel olarak tüm kuruluş için oluşturulmuş bir veri ambarında veya genellikle bir kurumsal veri ambarıyla bağlantılı olarak bireysel departmanlar ve iş birimleri için iş bilgilerinin alt kümelerini tutan daha küçük veri pazarlarında depolanır. Ek olarak, Hadoop kümelerine veya diğer büyük veri sistemlerine dayalı veri gölleri, özellikle günlük dosyaları, sensör verileri, metin ve diğer yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış veri türleri için iş zekası ve analitik verileri için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

İş zekasının çalışma prensibi aşağıdaki adımlardan oluşur:

  1. Veri setlerinin düzenlendiği ve analiz için veri modelleme ile veri hazırlama.
  2. Hazırlanan verilerin analitik olarak sorgulanması.
  3. Temel performans göstergelerinin ve diğer bulguların iş kullanıcılarına dağıtılması ve bilgilerin iş kararlarını etkilemeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılması.

is_zekasi

İş Zekası Kullanmanın Faydaları Nelerdir? 

Başarılı bir iş zekası programı, bir organizasyonda çeşitli ticari faydalar sağlar. Örneğin,

  1. İş zekası üst düzey yöneticilerin ve departman yöneticilerinin, sorunlar veya fırsatlar ortaya çıktığında hızlı hareket edebilmeleri için iş performansını sürekli olarak izlemelerini sağlar.
  2. Müşteri verilerini analiz etmek, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri çabalarını daha etkili hale getirmeye yardımcı olur.
  3. Tedarik zinciri, üretim ve dağıtım darboğazları finansal zarara yol açmadan tespit edilebilir.
  4. İK yöneticileri, çalışan üretkenliğini, işçilik maliyetlerini ve diğer işgücü verilerini daha iyi takip edebilir.

Genel olarak, işletmelerin iş zekası uygulamalarından elde edebilecekleri bazı temel faydalar;

  1. İş zekası karar vermeyi hızlandırır ve iyileştirir.
  2. Dahili iş süreçlerini optimize eder, operasyonel verimliliği ve üretkenliğini artırır ve ele alınması gereken iş sorunlarını tespit eder.
  3. Ortaya çıkan iş ve pazar eğilimlerini belirler, daha güçlü iş stratejileri geliştirmenizi sağlar, daha yüksek satışlar ve yeni gelirler sağlar ve rakip firmalara karşı rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olur.

İş zekası girişimleri aynı zamanda daha kısa vadede ticari faydalar sağlar. Bunlar arasında proje yöneticilerinin iş projelerinin durumunu izlemesini ve kuruluşların rakipleri hakkında rekabetçi istihbarat toplamasını kolaylaştırır. Ayrıca iş zekası, veri yönetimi ve iş zekası ekipleri, teknoloji ve analitik operasyonlarının çeşitli yönlerini analiz etmek için iş zekasından yararlanır.

Gözde ITS çözümlerinden Qlik İş Zekası ile finanstan satışa, satın almadan üretime, kaliteden insan kaynaklarına kadar pek çok konu başlığında ihtiyacınız olan tüm KPI’ların tek bir panel üzerinden kolay, hızlı ve anlaşılabilir bir şekilde erişilmesi sağlanır. Yöneticiler, verileri çok boyutlu ve derinlemesine analiz edebilir. Üstelik tüm bu verilere ulaşmak saniyeler alır ve yetkili çalışanlar tüm verilere ve raporlara diledikleri cihazlardan erişebilir.

Gözde ITS deneyimli kadrosu işletme içerisinde kullandığınız diğer programları Qlik Sense’ e entegre edebilir böylece sistemlerinizden gelen verileri kolayca analiz edebilir, görselleştirir ve hızlı, güvenilir raporlar üretebilirsiniz. Qlik Sense hakkında detaylı bilgi almak ve demo talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Edit Page On Grav