DESTEK  |  İletişim     
- Dinamik Ekip
- Hızlı Destek
- Profesyonellik
 
Dikey İş Yazılımları (BOYS-EBA)
» ERP Yazılım
» İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma
» Güvenlik Çözümleri
» Sanallaştırma
» Yedekleme
» Data Center & IT Odası
» Ses ve Görüntü Teknolojileri
» ThinClient Çözümleri
» Network Çözümleri
» NetIKS
» NetCRM
» İş Zekası (QlikView)
» Dikey İş Yazılımları (BOYS-EBA)


Günümüzde rekabet koşulları gün geçtikçe zorlaşmakta ve piyasa ortamı daha acımasız bir hal almaktadır. Bundan 25 sene öncesinde olduğu gibi fiyatları üretici değil müşteri belirlemektedir. Aynı zamanda kaynaklar da hızla tükenmektedir. Bu şartlar zamanla daha da ağırlaşacaktır.

Bir firma hayata geçirilirken oldukça önemli paralar harcanarak tesis ve makine/ekipman yatırımı yapılmaktadır. Yine, bu yatırımdan sonra da hammadde, iş gücü ve malzeme için yüksek miktarlarda kaynaklar aktarılmaktadır. Ve, üretime devam edebilmek için sürekli olarak bu kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Peki, ya bundan sonra? Satış fiyatından üretim maliyeti çıkartıldığında firmanın net karı ortaya çıkmaktadır. Ancak, satış fiyatını firma değil yukarıda da bahsedildiği gibi müşteri belirlemektedir.

Etkin bir iş gücü ve hammadde kaynakları planlaması ile kaynak noktasında bir iyileştirmeye gidilebilir. Ancak, bu yeterli midir? Elbette, değil. Hala eksik kalan ama başarılı bir şekilde yönetildiğinde işletmeye önemli tasarruflar kazandıracak bir nokta daha vardır. O da: oldukça önemli paralar harcanarak kurulmuş olan makine/ekipman parkuru ve tesis.

Bu makine/ekipman parkurunun etkin yönetilmesinden ötürü makinelerden sadece birisinin bile ömrünün bir yıl uzaması, o makine yatırımının bir yıl daha uzatılması işletme için çok önemli bir kazançtır. Etkin bir bakım yönetimiyle elde edilecek bir başka kazanç ise yıllık bakım giderlerinde oluşacak azalmalardır. Makinelerin sağlıklı işleyebilmesi için yedek parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, etkin bir planlama yapılmadığında ya fazla stoklanmış yedek parçalar ya da siparişlerimizi zamanında yetiştirmemize engel olacak plansız üretim duruşları ortaya çıkacaktır. Her iki durum da işletme için önemli kayıplardır. Başka önemli kayıplar da iyi bir bakım yönetimi ile ortadan kaldırılabilir. Örneğin; iş gücü planlamasında az mı yoksa fazla mı kaynak kullanıyorum, taşeron hizmetlerine gerekenden fazla mı kaynak aktarıyorum, makinelerimin garanti sürelerini ve bakım anlaşmalarını ne kadar doğru takip edebiliyorum sorularının cevabı iyileştirilecek diğer kayıpları göstermektedir.

Ayrıca, günümüzde üretim ve hizmet sektöründe, işletmenin verimliliğinin ve kalitenin mutfağının Bakım Yönetim Sistemi olduğu fark edilmiştir. İşletmenin mutfağı olan bakım ile ilgili süreçlerin iyileştirilmeden işletmenin kalite ve verimliliğinin iyileştirilmesi mümkün gözükmemektedir. Bakım personeli özellikle bakım talimatları başta olmak üzere işletmedeki varlıklar ile ilgili önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Ancak, en deneyimli bakım personeli bile bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi konusunda problem yaşayabilmektedir ve işletme için hayati önem taşıyan bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde akışı sağlanamamaktadır.

Ayrıca makine parkurunuzun veya varlıklarınızın süreç içinde genişlemesi ya işletmeyi yeni personel istihdamına zorlamakta ya da personel istihdam edilmediği durumda da personel üzerindeki yükün daha da artmasından dolayı işletmede bakım ile ilgili bilgi akışı tamamen karmaşaya dönüşmektedir. İşte bu durum da, hatanın başlangıcı olmaktadır.

Günümüzde Bakım Yönetiminde bakım personelinin bakım talimatlarını ve arızaya müdahale bilgilerini iyi derecede bilmesi bile artık yeterli olmamaktadır. İşletmede bu bilgiler birtakım defter ve formlara kaydedilmekte; ancak süreç içerisinde bilgilerin daha da yoğunlaşmasından dolayı işletme için oldukça değerli bu bilgilerin yönetilmesi konusunda çok önemli problemler yaşanmaktadır. Ayrıca, kaydedilen bu bilgilerle ilgili raporlar alınmak istenildiğinde de sınırlı raporlamalar da bile zaman kayıpları oluşmakta ve elde edilen raporların doğruluğu konusunda da bakım ve işletme yöneticileri şüpheye düşmektedir.

İşletme için bir başka önemli konu da bakım maliyetlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesidir. Verimli bir işletme için bakım maliyetlerinin gerek malzeme maliyetleri gerekse personel maliyetleri bazında takip edilmesi, bu takibin raporlanarak işletme için hayati önem arz eden zaman kayıpları, üretim kayıpları ve iş kayıpları açısından analiz edilip bu önemli kayıpların en aza indirgenmesi gerekmektedir. Yine, makine ömürlerinin, MTBF değerlerinin, MTTR değerlerinin, makinelerin verimliliğin de yapılan istatistiklerle tespit edilmesi işletmeler için oldukça önemlidir.


BOYS Bakım/Varlık Yönetim Sistemi ile tanışan işletmelerde her şey yolunda çünkü…

İşletmelerde kurulu makine, ekipman ve ısıtma soğutma sistemleri gibi tüm varlıklarınızın bakım süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, bakım işlerinin zamanında yapılmasına, yapılan bakım işlerinin takip edilebilmesine ve bakımların daha ekonomik yapılabilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

BOYS ile işletmenizdeki Arızi Bakım, Koruyucu Bakım, Kestirimci Bakım, Planlı Bakım, İmalat ve Genel Duruş gibi tüm bakım süreçleri yönetebilmekte ve yapılan bu bakımlar sağlıklı bir şekilde maliyetleri ile birlikte takip edilebilinmektedir.

BOYS ile varlıklarınızın arıza nedenlerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca BOYS ile makinenizin istediğiniz kurda alış fiyatı ile, o makineye harcanan malzeme ve iş gücü maliyetlerini karşılaştırarak makinenin ömrü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BOYS; koruyucu bakımlar için gerekli malzeme, iş gücü ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek, oluşması muhtemel darboğazlar konusunda bakım yöneticilerini uyararak ve gerekli malzemelerin stokta bulundurma maliyetlerini optimize ederek bakım ve işletme yöneticilerine yardımcı olur. Sunduğu Makine Tarihçe Raporları ile hangi makineye, kimin, ne zaman, hangi vardiyada ne kadar süre ile, nasıl müdahale ettiği, hangi yedek parçadan ne kadar kullanıldığını, arızanın kök nedeninin ne olduğunu, arıza yapılmadıysa neden yapılmadığını ve arızaya müdahale edilirken yapılan uygulamaları görebilirsiniz. Bu şekilde de bakım yönetimiyle ilgili işletmede oldukça önemli bir know-how havuzu oluşur ve böylelikle arızalara müdahale sürelerinde önemli azalmalar sağlanır.

Ayrıca, BOYS işletmenizde kullanılan kestirimci bakım, scada ve otomasyon sistemleriyle de entegre çalışıp otomatik iş emri oluşturabilir. Oluşturulan bu iş emirleri ile ilgili sistemde uyarı oluşturarak bakım personelini uyarır ve bakım sürecini takip eder. Yine, iş güvenliği ile ilgili tedbirleri BOYS içerisinde istenilen düzeyde tanımlayarak takip edebilir ve bazı işletmelerde olmazsa olmazlar arasında yer alan iş güvenliği süreçlerinizi de BOYS’ta yönetebilirsiniz.

BOYS; oldukça gelişmiş analiz yetenekleri ile bakım personelinin performansının izlenmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde sizlere önemli bilgiler sunarak bir karar destek sistemi oluşturacaktır. Bakımla ilgili bilgilere istenildiği anda ulaşabilecek ; 7200 grafik ve 200 rapor ile işletmeyi her açıdan analiz ederek problemli noktaları tespit edip o noktalarda sürekli iyileştirmeler sağlayacaksınız. Ayrıca, yine BOYS’tan alacağınız bilgilerle üretim planlama departmanını da besleyerek üretim planlamada da daha fazla verim elde edebilirsiniz. Sağlanan bu iyileştirmeler işletmenizi daha verimli bir işletme haline getirecek, işletmenizde uyguladığınız veya uygulamayı planladığınız TPM çalışmaları için kritik veriler sunacak ve bakım departmanı işletmenin en önemli departmanı haline gelecektir.

Genel Özellikleri
 
 • BOYS ile; Bakım Yönetim Sistemi’nde ISO’nun ve Q1 gibi sektör spesifik standartların gereği olan tüm bilgi ve raporlamalar elde edilebilmektedir
 • Koruyucu bakım tablosu hazırlanıp, kullanılacak yedek parça malzeme ve iş gücü kaynakları tanımlanarak koruyucu bakımın zamanı geldiğinde otomatik olarak iş emri oluşturulur.
 • Kullandığınız ekipmanların kalibrasyon işlerini BOYS ile takip edebilirsiniz
 • Kullandığınız SCADA ve kestirimci bakım sistemleri ile kestirimci bakım uygulamalarınızı yönetebilirsiniz
 • BOYS Mobil ile iş emirlerini direkt olarak mobil cihazlara gönderip bakım iş emirleri ile ilgili bütün işlerinizi mobil olarak yönetebilirsiniz
 • İşletmenizdeki tüm demirbaşlarınızı BOYS ile yönetebilirsiniz
 • BOYS, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sisteminiz ile entegre çalışabilir
 • Makine grubu, makine, sarf yeri ve iş emri bazında bakım maliyetleri iş gücü maliyeti, malzeme maliyeti ve toplam maliyet olarak istenilen istenilen döviz kurunda alınabilmektedir
 • BOYS, iç veya dış kaynak kullanımı ile ilgili karar destek sistemi oluşturabilir
 • Belirlenen periyotlarda, koruyucu bakımlar için gerekli malzeme ve iş gücü kaynağı tespit edilmekte ve bakım planlaması yapılabilmektedir.
 • Belli standart talimatlara göre bakım işlemlerinin yapılması sağlandığı için hata yapma olasılığı azalmakta, iş gücü verimliliği artmakta ve işletmenin bakım yönetimi ile ilgili oldukça kapsamlı bilgi havuzu oluşmaktadır
 • Bakım personelinin performansı gerek departman gerekse kişi bazında analiz edilebilmektedir
 • İşletmelerde bulunan özel ekipmanların (elektrik motorları, pompalar vs.) takibini yapabilmekte ve bunlarla ilgili bakım bilgilerini raporlayabilmektedir
 • Koruyucu bakım planlarının canlı ve sağlıklı bir şekilde takip edilmesiyle üretim planlama personeline daha etkin üretim planlama yapılmasında yardımcı olacaktır
 • Makine grubu ve makine bazında alınan bakım tarihçeleri ile makinenin bakım geçmişine ilişkin oldukça detaylı bir şekilde bilgi alınmaktadır
 • Alınan raporlar ile makine ömürleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır
 • Arıza türlerine göre alınan raporlarla belli arızaların oluş sıklığı ve kronik arızalar tespit edilmektedir
 • Bakımların iş tiplerine (elektrik, mekanik vs.) göre dağılımı takip edilebilir
 • Koruyucu bakımların arızi bakımlara oranı BOYS ile takip edilebilmektedir
 • Yedek parça/malzemelerin yıllık kullanım miktarları takip edilebilir ve bu şekilde yedek parça/malzemelerin minimum stok seviyeleri tespit edilebilir
 • Kullanılan yedek parça/malzemeler sarf yerleri ve makineler bazında takip edilebilir
 • En çoklar Analizi kullanılıp BOYS’tan 4 000’in üzerinde grafik elde edilerek işletme her açıdan analiz edilebilir
 • Grafik İle Maliyet Analizi kullanılarak seçilen parametre bazında istenilen düzeyde maliyet analiz grafikleri elde edilebilir

İşletmenize Sağladığı Faydalar
 • Bakım maliyetlerinde %15-%30 tasarruf
 • Yedek parça stok maliyetlerinde %15-%20 azalma
 • Duruş sürelerinde en az %25 azalma
 • Arıza sayısında %40-%80 azalma
 • Arızaya müdahale süresinde azalma
 • Bakım bilgilerini detay bazda, istenildiği anda, doğru olarak analiz edebilme imkanı
 • Denetimlerde bakım açısından şirketin olumlu vizyon sunması
 • Bakım bütçelerinin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulup yönetilmesi
 • Bakım planlaması yapabilme imkanı
 • Ekipmanların bakım kontrolünün iyi yapılması sonucu daha kaliteli üretim yapılması
 • Ürün maliyetlerinin bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı düşmesi
 • Bakım personelinin eğitim ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi
 • Şirketin kurumsal yapısına katkıda bulunması

eBA İş Akış Uygulaması, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürerek kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur.

eBA işleri farklı noktalar arasında elektronik olarak dolaştırarak, işletmelerin iş yapma biçimini önemli ölçüde iyileştirir. eBA esnek ve etkili tasarım araçları ile değişik süreçleri kolaylıkla ve kısa sürede elektronik ortama taşınmasını sağlar.

Kolay kullanılabilir web arabirimi ve e-posta sistemi entegrasyonu ile kullanıcılar zorlanmadan eBA' ya kolayca uyum sağlar. Kullanıcılar herhangi bir ek kurulum yapmadan internet explorer aracılığı ile sisteme erişebilirler.

eBA ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır.

eBA mevcut operasyonel sistemler ile kolay entegre edilebilir. eBA özelleştirilebilir katmanları ile mevcut altyapıya kolayca uyum sağlar.
eBA ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki bir çok iş süreci kolaylıkla elektronik ortama taşınır ve yönetilir.

eBA esnek ve ölçeklenebilir yapısı ile WfMC (The Workflow Management Coalition) standartlarına uygun olarak geliştirilmiş güçlü bir iş akışı uygulamasıdır.

Copyright © 2011 Gözde Bilgi Sistemleri Tüm hakları saklıdır. Bu sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı Gözde Bilgi Sistemleri'ne aittir ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.
 
Google+