DESTEK  |  İletişim     
- Dinamik Ekip
- Hızlı Destek
- Profesyonellik
 
NetIKS
» BOYSWEB Bakım Onarım ve Yönetim Sistemi
» eBA Belge, Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi
» QDMS Entegre Yönetim Sistemi
» Ensemble Project Management
» Microsoft Power BI
» İş Zekası (QlikView)
» ERP Yazılım
» Bilgi Sistemleri Altyapı çözümlerimiz
» NetIKS
» NetCRM

En Önemli Yatırımınız “İnsan” ise: NETİKS

Şirket yaşam döngünüzün temelini oluşturan tüm diğer kaynaklarınız gibi insan kaynağınızın da doğru belirlenmesi, konumlandırılması ve şirket hedefleriniz doğrultusunda yönlendirilmesi gerekir.

Günümüzde firmalar rekabette teknoloji, maliyet gibi faktörleri daha kolay yakalayabiliyor ve bunlardan dolayı bir avantaj elde edilememiş oluyor. İnsan Kaynakları Yönetimi ise, firmaları zor piyasa şartlarında bir adım öne çıkaracak olguların en önemlilerinden biri. Şirket içinde öne çıkan bir uzmanlığı oluşturmak, onu bulma, seçme ve yerleştirme süreciyle birlikte başlıyor. En az bir o kadar zaman ve masraf da işe adaptasyon ve eğitim sürecinde yaşanıyor. Sonrasında da emek harcanan bu yetkin kaynağın elde tutulması gerekiyor. NETİKS, Netsis İnsan Kaynakları Sistemi, modern insan kaynakları yönetimi vizyonu ile, internet / intranet üzerinden İK bölümünün ve tüm çalışanların kullanabilecekleri interaktif uygulamalarla yeniden tasarlandı.

DETAYLAR İÇİN SUNUMU İNCELEYEBİLİRSİNİZÖzlük modülü

 • Çok kapsamlı özlük bilgilerinin saklanabileceği modülde, bilginin istenilen kadarının kullanılması da mümkündür.
 • Çalışanlarınızın kimlik (nüfus, pasaport), iletişim (tel, cep, e-posta), tahsil geçmişi, sertifikaları, iş tecrübeleri, referansları, yakınları, beden ölçüleri, ehliyetleri vb. birçok detay bilgisini tanımlayabilirsiniz.
 • Netsis bordrolama uygulaması ile tam entegre çalışır; iki uygulama arasında herhangi bir veri aktarımı gereksinimi yoktur.
 • Çeşitli sebeplerle aynı kişi için tanımlanmış birden fazla sabit bilgi kartını tek özlük bilgisinde birleştiren ve bundan sonrasında fazladan kart açılmasını önleyen “teke indirgeme” algoritması mevcuttur.
 • İzin otomasyonu ile, yıllık izin hak ediş, kullanım ve bakiye takibi, mazeret izni, doğum, ölüm, evlenme, taşınma izinleri takibi, rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, talep, gerçekleşme, yasal bildirimler döngüsünü onay süreçleri ile bütünleşik olarak portal + uygulama üzerinden tamamlayabilirsiniz.
 • Ödül / İhtar / Ceza süreçlerini başlangıcından bitişine kadar takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.

Organizasyonel bilgi ve tarihçe takibi

 • Coğrafik ve operasyonel organizasyon birimleri ayrı ayrı belirtilebilmekte olduğundan raporlarda kolaylık sağlanır. Ana ve alt bölge, ülke, il, ilçe, semt bilgisinin yanı sıra, bölüm departman, birim, pozisyon, kademe, amir bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın kişisel kartlarında, organizasyonel tüm bilgiyi belirtilebilir, işe giriş / atama / terfi / çıkış işlemlerini ayrı adımlarda yaparak tarihçesini saklayabilirsiniz.
 • İstediğiniz tarihte ilgili kişinin hangi birimde olduğunu görebileceğiniz gibi, birimlerin istenen tarihteki kişi sayısı ve işçilik maliyetlerini de (maliyet kalemi detayında) raporlayabilirsiniz.
 • Kişilerin amir hiyerarşisinden firmanızın organizasyon şeması çıkararak basabilirsiniz.

Çalışan portalı

 • Çalışanlarınız istediği döneme ait bordrolarını izleyebilir, basım alabilir.
 • Çalışanlarınızın ve yakınlarının mutlu günlerini kutlama, şirket duyuruları, prosedür ve yönetmelikler gibi çeşitli haber/ duyurular yayınlayabilirsiniz.
 • “Kim kimdir?” ile firma içi çalışan sorgulaması yaparak bilgi edinebilirsiniz.
 • İzin otomasyonu portal üzerinden yürütülebilir, çalışan izin talep, talep amir onayı, kullanım bildirimi, iptaller vb. tüm süreçte onay mekanizması ile yürür.
 • Portal üzerinden eğitim talebi, talep onayı, planlanan eğitimlerin yayınlanması, planlanan eğitime katılım talep ve onay mekanizması ve eğitim tarihi hatırlatması yapabilirsiniz.

Çalışan profili

 • Firma nitelik / yetkinlik kataloğu tanımlayarak , yetkinlikler için süre tanımlanabilir.
 • Çalışan ve pozisyon yetkinlikleri tanımlayarak profiller oluşturabilirsiniz.
 • Boş pozisyonlar için profil eşleştirme yaparak, en uygun adayları belirleyebilirsiniz.


Eğitim ve Etkinlikler

 • Çok detaylı eğitim tanımları yapabilirsiniz. (istenen detayda kullanım, eğitim materyalleri, eğitmen firmalar / şahıslar, mekanlar)
 • Eğitim katılımcı profillerinin tanımlanması ve çalışanların profillerinin eşleştirilmesi sonucu eğitim ihtiyaç matrisini saptayarak ve raporlayabilirsiniz. Bu sayede yıllık eğitim planının oluşturulması kolaylaşır.
 • Eğitim katılımcı profilleri çalışanın mevcut yetkinlik profili, almış olduğu eğitimler, sertifikaları, tahsili vb. birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşturularak tanımlanabilmektedir.
 • Eğitim taleplerini, çalışan portali üzerinden toplarsınız.
 • Yıllık eğitim planı çıkararak tahmini katılımcı sayısı üzerinden maliyetlendirilebilir, materyal, eğitmen, yol, konaklama, ikram maliyetlerini de hesaplayabilirsiniz.
 • Eğitim gerçekleşme, eğitmen, amir ya da insan kaynakları tarafından girilebilen kişi bazında katılım ve değerlendirme bilgisini (notlama sistemi ile ve/veya görüş bilirterek değerlendirme yapılabilir), ve dilerseniz sınav değerlendirmelerini de girebilirsiniz.
 • Eğitim değerlendirme sonuçları yetkinlik profillerine otomatik yansıtılarak alınan sertifikalar otomatik işlenir.
 • Çalışanlarınızın özlük bilgilerinde eğitim / sınav tarihçeleri ve değerlendirmelerini izleyebilirsiniz.


Çalışan sağlığı

 • İşin gerektirdiği periyodik tetkiklerin takibi, hatırlatılması
 • Periyodik olmayan rahatsızlıkların, tetkik, tanı, tedavi, ilaç, sevk, sgk bildirimi, devamsızlık gün sayısı bazında takibi
 • SGK raporlarının takibi, devamsızlık entegrasyonu
 • Bölüm bazında çalışma kısıtları, kişi bazında çalışamayacağı bölümlerin ve çakışmaların takibi
 • Özürlü ve geçici özürlerin takibi
 • İş kazaları formu hızlı hazırlama, vizite ile birlikte hızlı basım, kaza sıklık ve devamsızlık performans göstergeleri


İşe alma ve yerleştirme

 •  
  • Firmaya özel başvuru portalı
  • İlan hazırlama ve yayınlama, ilan için yetkinlik profili ve/veya online yapılabilecek aday yeterlilik soruları hazırlama
  • Aday portal üyelik işlemi, üyelik aktivasyonu, şifremi unuttum, üyelikten çıkma
  • Adayın portal üzerinde özgeçmiş oluşturması, sosyal medyadan profil transferi, mevcut doküman halindeki özgeçmişlerinden yapısal verinin otomatik oluşturulabilmesi, özgeçmişe doküman ekleme
  • Adayın ilana başvurusu,
  • İlan için oluşturulmuş yeterlilikte olup olmadığını ölçümleyecek
 • Başvuru süreç takibi, mülakat delegasyonlarının, mülakatta alınan notların saklanması, mülakat sırasında varsa adayın kendi için oluşturduğu profilin, görüşmeyi yapan kişinin değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenmesi
 • Akıllı arama ile, İK uzmanlarının doğru adayı bulabilmeleri için, aranan etiket kelime(ler) üzerinden firma veri bankasından, eklentilerden ve ileride e-postalardan ve internetten arama yapabilme, uygun adayların çeşitli oranlama algoritmaları ile en uygundan en az uyguna göre sıralanarak gösterilmesi
 • Kara liste, ilan bazında kara liste
 • İşe giriş işlemleri süreç takibi, işe giriş sırasında tamamlanması gereken, çeşitli yasal belgelerin tamamlanması, sözleşme imzalatılması,
 • Kullanıcı tanım ve yetkilerinin yaptırılması, bilgisayar alınması ve zimmetlenmesi gibi işlerin sırasıyla tanımlanması ve tamamlanma takibi


Personel bordro

Çalışanların bordro tahakkuk işlemlerinin, maaş ödemelerinin hızlı ve yasal mevzuata uygun olarak yapılabilmesini sağlar. Giderlerin istenirse çalışma payına göre dağılımlı otomatik muhasebeleştirilmesi desteklenir.

Bordro modülü ile, puantaj tahakkuk işlemleri, pdks cihazlarından veya başka ortamlardan aktarılabilir, günlük devam çizelgesine göre aylık puantaj oluşturulabilir, sosyal yardımlar otomatik hesaplanır, tüm yasal kesinti ve netler hesaplanır, tüm yasal raporlama, netten brüte hesaplamalar yapılabilir, yıllık izin takibi, kıdem tazminatları, on-line banka maaş, avans vb. transferi, masraf merkezlerinde çalışma paylarına göre gider muhasebeleştirme yapılabilir.

Toplu sözleşme farkları, geçmiş istenen sayıda ay için maaş ve yardımların farklarını hesaplayıp yasal formlarını hazırlar.

Kıdem tazminatları, kıdeme tabi hakedişlerin çalışma süresine oranla kıdem tutarını ve ihbar önelini hesaplar, belgeler, kıdem yükü çıkarır.

Terfi ve sosyal haklar; terfi dönemleri kaydedilebilir, kıdem yılına göre maaş ve sosyal yardımlar otomatik hesaplanabilir, tanımlı yardımlar (bayram, yakacak, çocuk, tahsil, aile yardımı, sağlık ve bireysel emeklilik sigortaları, yemek yardımı, ikramiye gibi) verildiği aylarda tutarları ve yasal muafiyetleri otomatik hesaplanır, istenirse verilmeyen aylarda provizyonlu çalışılabilir.

Harcırah; Devletin tanımladığı gösterge oranlarında yolluk ve muafiyet takibi desteklenir. Personelle ilgili muhasebeleşecek olan tutarların, masraf merkezleri bazında hangi hesap kodları ile muhasebeleşeceği belirlenebilir.

Netsis ERP paketlerinin birbiri ile ilişkili modüler yapısı sayesinde, kayıtlı personel bilgilerine üretim, üretim akış kontrol, ve MRP gibi modüllerden erişilerek, fabrikaların üretim süreçlerinde görev alan personeller ile ilgili daha detaylı raporlamalar yapılabilir.

                                                                                                                                                                                                                                           

Copyright © 2018 Gözde Bilgi Sistemleri Tüm hakları saklıdır. Bu sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı Gözde Bilgi Sistemleri'ne aittir ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.